Etter noen uker med svak uttelling, styrker BI Nydalen porteføljen med over 12 prosent på en uke.

BI Nydelen er et studentlag underordnet studentforeningen Børsgruppen Aktie fra Handelshøyskolen BI og har stilt med lag i konkurransen i flere år. Laget ledes av Salman Alam, som går første året på siviløkonomistudiet og har med seg Qadeer Ahmed Awan, Audun Astrup Bakke, Fabian Andsem Harang og Mads Kirkebirkeland.

Kortsiktig strategi

For å få utbytte av volatiliteten i dagens marked, satser laget på kortsiktige strategier. – Den
kortsiktige strategien tar utgangspunkt i å utnytte eventuelle svingninger i enkeltselskaper og OBX-
indeksen som følge av et positivt eller negativt makroøkonomisk sentiment, forteller laglederen
Qadeer Ahmed Awan til Unge Aksjonærer. Laget bruker ikke noen konkrete analytiske metoder, men
prøver å plukke de riktige aksjene i forhold til psykologien i markedet.

Tror på ny stimuluspakke

- Gjeldskrisen er en intrikat utfordring for den globale økonomien. Grekerne har foreslått en rekke
innstramningstiltak og endringer i rammeverk, for å forsøke å redusere underskuddet mest mulig og
trygge kreditorer, EU og investorer verden over. Merkel og Sarkozy har gjentatte ganger betrygget
Hellas sin posisjon i EU-samarbeidet, og vil mest sannsynlig forsøke alt de kan for at gjeldskrisen
ikke skal forverre seg, da dette vil ha store ringvirkninger for resten av EU og valutaunionen og kan
medføre store tap og merkostnader for involverte parter. Med bakgrunn i dette tror vi at Hellas vil
få innvilget en ytterligere stimulanspakke av EU den 8. oktober, men om dette vil føre til noe endelig
løsning på problemet og betrygge aktørene i finansmarkedene er vanskelig å forutse. Vi må også vri
blikket til situasjonen over dammen, der USA kan stå ovenfor en ny resesjon og virkelig få bjørnen til
å brøle, repliserer laglederen om spørsmål om gjeldskrisen i Europa.

Handler derivater

Studentlaget trapper ned investeringene i påvente av investorenes reaksjon rundt gjeldsløsningen
som skal ligge klar over helgen. – Per fredag har vi DNB NOR OBX Derivat BULL i porteføljen, men en
nedtrapping i denne posisjonen har blitt iverksatt og vi satser på å være ute av posisjonen i løpet av
dagen og resten av porteføljens verdi er i kontanter. Investeringsrasjonale for denne posisjonen var
at europeiske bankaksjer har drevet oppgangen denne uken, og dette har også blitt reflektert i DnB
NOR sin kursutvikling. Grunnen til den defensive porteføljen og den store kontantbeholdningen er
et resultat av den store usikkerheten i makroøkonomien og i løpet av helgen blir Hellas sin skjebne
bestemt, noe som gjør at vi ikke har lyst til å sitte med eventuelle illikvide posisjoner over helgen.

Aktiv studentgruppe

Det er stor aktivitet i Børsgruppen denne høsten og studentforeningen har ukentlige foredrag fra
ulike aktører i finansmarkedet i Norge for faglig påfyll til gruppens medlemmer og skal blant annet
til London i slutten av oktober for å besøke investeringsbanker. Børsgruppen stiller med mange lag i
2. Divisjon og tilbakemeldingene fra grupens medlemmer er meget positiv og det er stor aktivitet,
forteller lagmedlemmet Qadeer Ahmed Awan avslutningsvis.

Selskapsanalyse eller deltakelse i aksjekonkurransen kan bli lønnsomt for din karriere.

Høstens vinner av analysekonkurransen kommer fra Trondheim Økonomiske Høyskole og heter Vidar Lyngvær. Analysen var av oppdrettselskapet Cermaq og var favoritten til 3 av 4 dommere. Juryen denne runden var Thomas Nielsen i Pareto, Tore Østby fra Nordea, Oddvar Bjørgan i Sparebank 1 markets og Frederik Lunde fra Carnegie. Tilbakemelding Lyngvær fikk var følgende; god dybde i regnskapstall og estimater, bra omtale av kurstriggere, komparativ prising av konkurrentene, god forståelse av bransjen, selskapet og prisingsmetodikk og grei oppsummering av makroforhold.
Som belønning for strevet skal analysevinneren bli med Dag Sletmo i ABG Sundal en dag på jobb. Går alt etter planen vil Lyngvær bli med Sletmo på Q3-presentasjonen til Cermaq og lære hvordan analytikerne jobber videre med tallene som blir presentert på pressekonferansen.

Over 52% slår børsen

Tross sterke fall blant flere enkeltaksjer og hovedindeksen på Oslo Børs i september, klarer studentene å slå både markedet og ekspertene. Oslo Børs har siden konkurransestart 12. september falt 1,4 prosent. Tross nedgangen og den rådende usikkerheten i markedet kliner studentene i aksjekonkurransen til. Over 52 prosent av studentporteføljene har i samme periode slått hovedindeksen på Oslo Børs.

Stillingen etter tre uker med aksjehandel er det relativt jevnt i toppen i samtlige av divisjonene. I den prestisjetunge Eliteserien finner vi ukens vinner, Jentoft Business Academy fra Handelshøyskolen i Bodø, som kan trone seg med både første plass og ukens vinner. Laget har besluttet å selge seg helt ut av markedet som kan skape sjanser for resten av lagene i Eliteserien. Invictus og BI Nydalen kan derfor knappe sterkt innpå hvis de klarer å plukke de riktige aksjene denne uken.

Ser vi videre nedover i divisjonssystemet finner vi MTM Finans fra BI Bergen, som leder AksjeNorge-ligaen med en avkastning på 6,3 prosent. I tillegg til å lede AksjeNorge-ligaen kan de også foreløpig krone seg med “høyest avkastning i konkurransen”. Dette bør lederen Mats Myrvold være stolt av, som kan snu seg og se at neste lag i ligaen ligger over seks prosent bak.

Samarbeid med NFF

Unge Aksjonærer legger ikke bare til rette for at studenter skal lære seg å handle aksjer, vi inngikk også et samarbeid med Norges Finansanalytikers Forening (NFF). De skal hjelpe Unge Aksjonærer med å øke kunnskapen om aksjemarkedet og la studenter i hele Norge få muligheten til delta på NFFs seminarer og kurs. Følg med på Unge Aksjonærer sine hjemmesider for mer kunnskapsfremmende informasjon.

Skoleindeksen

Konkurransen mellom utdanningsinstitusjonene er for tiden svært turbulent. Nå er det BI Nydalen som troner øverst med en porteføljeverdi på 982 412 kroner etter tre ukers trading. Det ventes stor spenning til denne indeksen som viser gjennomsnittet på hvor dyktig skolens studenter er i aksjetrading.