Acquirit Securities har økt porteføljeverdien med ti prosent på én uke. Oppskriften har vært å være short under hele konkurransen.

Flere deltakere i konkurransen Studenter på børs har klart å benytte seg av den siste tidens børsfall. Til tross for en positiv utvikling på 11 prosent hittil i år og en stigning på drøyt én prosent sist fredag, endte forrige uke totalt sett i rødt. Det valgte Acquirit Securities fra Norges Handelshøyskole å dra nytte av. De var konkurransens beste lag forrige uke, med en avkastning på 10.6 prosent.

Short i alt

Medlemmene i laget er Sven Bratland, Audun Søreng og Jonas Klock som alle går på Norges Handelshøyskole i Bergen. Laget deltar for andre gang i aksjekonkurransen.   Fredag besto porteføljen til laget av Renewable Energy Corporation, Marine Harvest, Frontline og bear-derivatet OBXEDDBEAR og laget er i short-posisjon i samtlige investeringer.  Lagleder for Acquirit Securities, Jonas Klock, forteller at de har hatt den samme porteføljen i rundt to uker. – Vi har den siste tiden prøvd å satse på å gå imot markedet, og har ikke planer om å gjøre noen endringer i aksjesammensetningen vår fremover, forteller Klock til Unge Aksjonærer.

Tjener på nedleggelse

Av aksjene i porteføljen er det i hovedsak Marine Harvest og REC laget ser størst muligheter i. De profitterte i forrige uke på nedleggelsen av RECs waferproduksjon i Glomfjord og etter nyheten stupte aksjen 5.3 prosent.

Smell i Frontline

Lagets porteføljesammensetning har hele tiden har vært preget av veldig høy risiko og svært volatile aksjer. Siden aksjekonkurransens oppstart den 6.februar opplevde laget gode resultater og hevdet seg i toppen av konkurransen. – Det gikk veldig bra i starten, men omtrent midtveis gikk vi på en real smell siden vi hadde solgt aksjer i Frontline. Det var veldig synd, sier Klock.

Han sier videre at laget har benyttet seg av mye teknisk analyse og generelle markedsutsikter for å plukke ut aksjene. – Vi har sett etter støttemotstand, sett på ”candlesticks” og brukt RSI i analysene. Vi hører jo også på ekspertuttalelser, men bruker disse først og fremst til å forstå makroutsiktene og ikke til å plukke enkeltaksjer. Vi hører vel sånn sett kun på oss selv, sier laglederen.

Laget har ambisjoner om å klatre til topp ti sammenlagt innen konkurransen avsluttes den 13.april. – Vi er forberedt på å ta store sjanser fremover for å øke mulighetene våre. Det kan hende vi blir nødt til å finne flere aksjer og øke risikoen, avslutter Klock.

 

Artikkel i Finansavisen 27.03.12

 

Unge Aksjonærer har nå fått egen profil på xtrainvestor.no 

Xtrainvestor.no er en nettside for personer med stor interesse for finans. På siden kan man diskutere selskaper, makroforhold, og investerings-ideer. Dette er en utrolig bra mulighet for studenter å lære mer, og et bra sted å få oversikt over hva som beveger seg i finansverdenen.

Hva er Xtrainvestor?

Xtrainvestor.com – det pålitelige investor communitiet – gratis for privatmedlemmer. XtraInvestor (XI) tilbyr funksjonalitet langt utover de tradisjonelle forum for investorer som ellers finnes. Våre medlemmer benytter kun sitt virkelige navn. Dette medfører at informasjonen blir mer pålitelig, tonen blir vennligere og man unngår all spam/bløff/desinformasjon som ellers florerer på nettsteder for investorer.

Medlemmene kan finne, følge og diskutere med investorer via grupper, statusoppdateringer, direkte meldinger samt delta i vår svært populære trading chat rom der det gjerne er inntil 100 medlemmer samtidig innlogget under børsens åpningstider – kort sagt funksjonalitet man kjenner igjen fra Facebook/Twitter. Studentklubber/aksjeklubber kan enkelt gjøre bruk av lukkede (private) grupper der gruppestarter bestemmer hvem som kan delta og hvor vedlegg kan benyttes i alle innlegg. Ingern som ikke er godkjent kan da lese innlegg i denne gruppen.

XI communitiet er dreid mot ideutveksling og samarbeid for å få en best mulig forståelse for risiko og avkastningsmuligheter i ulike case. Her kan alle medlemmer påpeke risk/reward momenter uten at man blir æreskjelt – vårt krav om bruk av virkelig navn gjør også disse innspillene mer redelige og troverdige enn på anonyme nettsteder. Spørsmål fra ‘noviser’ blir alltid besvart på en hyggelig måte, likeså kan man opprette nye grupper og be om assistanse til å vurdere et case. Vi vet at mange meglerhus har ansatte som medlemmer – aktivitet på XI er også en meget god mulighet å kunne vise seg frem til disse med tanke på fremtidig jobb.

For raskest tilgang anbefales at man melder seg inn via sitt passord på Facebook eller LinkedIn. Alle medlemmer av Unge Aksjonærer er hjertelig velkommen.

Artikkel i Finansavisen 13.03.2012

Studenter på børs går sin gang, og flere av studentlagene har levert svært god avkastning på kun 6 uker. Det er Trondheim Økonomiske Høgskole som leder skoleindeksen, som viser en gjennomsnitts avkastning for skolens lag, tett etterfulgt av Univeristet i Ås UMB og BI Nydalen. I Eliteserien er det Hobbyinvestorene fra UiA som leder med 19 prosent avkastning, på første plass i Aksjenorge ligaen finner vi RMN invest med 22,7 prosent avkastning, og på førsteplassen i 2. divisjon ligger market beaters med 22,8 prosent avkastning.

Unge Aksjonærer har tatt en prat med laget som ligger på andre plass i 2. divisjon, FA&BM fra Høgskolen i Oslo, om hvordan de har oppnådd en avkastning på 17,6 prosent, og hvor man som student kan få mer kunnskap om aksjer og trading.

 Hvilke aksjer har dere hatt best avkastning på og har dere hatt mye utskiftning i porteføljen?

Aksjene vi har hatt best avkastning på er BIONOR, FUNCOM, AKSO, WWASA og Yara. Porteføljen vår har endret seg en del siden vi startet. Ettersom aksjene har steget, har vi solgt da vi trodde toppen var nådd, og kjøpt da vi så en oppside verdt å satse på, sier Markus Vesterhus, leder for FA&BM, og student ved Høgskolen i Oslo.

 Hvilke metoder bruker dere for å finne de beste aksjene?

 Vi bruker hovedsakelig nyheter for å velge våre aksjer. Disse er da makronyheter som vil påvirke hele hovedindeksen og selskapsnyheter som påvirker en enkelt aksje. Finanskalenderen forespeiler hva som kommer og hvilke tall som legges frem. Aktiv bruk av denne hjelper oss å skimte hva som vil kunne påvirke kursene de neste ukene. Aksjene vi har tradet er aksjer som vi har fulgt en god stund og har god kjennskap til. Dermed har det vært lettere å forutse hva som vil skje, sier Finn Atle B. Andersen fra FA&BM

4. Hvor kan studenter få mer kunnskap om trading og aksjehandel?

 Interesserte studenter anbefales å følge med på økonominyheter generelt, og firmanyheter spesielt. Hvordan nyheter påvirkere aksjekursene er viktig å lære seg fra start. I tillegg er det et stort læringspotensialet i fiktive aksjespill, som Studenter på Børs. En type aksjegruppe gir innblikk i markedet ved at man hele tiden holder seg oppdatert på markedet og porteføljen, og det presser en også til å snakke høyt om sine vurderinger. Vår gruppe består av én person med erfaring, mens de andre mer eller mindre har blitt lært opp til å komme med egne vurderinger. Læringskurven siden Januar har vært enorm, og den har tydelig gitt avkastning, forklarer bjørn Jæger fra FA&BM.

Konkurransen varer helt frem til 13. april, og vinner av konkurransen vil bli offentliggjort på Unge Aksjonærer og Oslo ensis sitt Finansseminar 2012 den 14. april.

 

Lederartikkel fra nyhetsbrev 27.02.2012, av Fabian Harang

Mye skjer i Unge Aksjonærer for tiden. Utvikling av ny nettside er i full gang, analyse konkurransen begynner å nærme seg deadline 1. Mars, og vi er i full sving med å sette sammen et finansseminar i slutten av mars for alle våre medlemmer. Seminaret vil bli et faglig samlingspunkt hvor studenter med interesse for finans vil få mulighet til å høre faglige foredrag, møte folk fra næringslivet, og ikke minst få flere kontakter med samme interessefelt. Foredragsholdere, program, tid, og sted vil bli annonsert fortløpende på våre hjemmesider og på facebook, så følg med fremover!

Studenter på børs er godt i gang, og vi har sett en svært god utvikling for mange av lagene så langt. Trondheim økonomiske høyskole leder for øyeblikket skole kampen, med en avkastning på 4,2%. Mange selskaper legger for tiden frem resultater, og å putte bets på utfall av resultatene virker som en vel prøvd strategi for deltakerne.

Vi er inne i en historisk spennende periode i finansmarkedene. Vi har vært gjennom en finanskrise, som i dag har utviklet seg til en gjeldskrise, hvor hele stater sliter med å betale sine forpliktelser og står på «konkursens» rand. Vi har likevel sett en god oppgang hittil i år på mange av verdens største børser. Mange gode resultater er fremlagt, og vi hører analytikere spå børsen over 500 stadig oftere.

Chartet under viser real inntjening på S&P Composite og Real S&P 500 index utvikling. Det merkverdige ved cahretet er utviklingen av spreaden mellom real inntjening og real pris som har blitt svært stor de siste 20 årene. Dette kan være et bevis på det Robert Shiller kaller irrational exuberance, som er beskrevet i boken ved samme navn. Dette dreier seg om hvordan psykologien er en viktig driver av utvikling i både inntjening og pris. Navnet på både fenomenet og boken kommer fra en tale Allan Greenspan holdt den 5. desember 1996, hvor han sa “But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions as they have in Japan over the past decade?” han la så til “We as central bankers need not be concerned if a collapsing financial asset bubble does not threaten to impair the real economy, its production, jobs and price stability.” Rett etter denne talen ble holdt falt aksjemarkedene I Tokyo og Hong Kong3 %, som ble etterfulgt av DAX ned 4% og USA ned 2 %.

Denne tilsynelatende harmløse talen påvirket altså markedet så dramatisk, og ordet Greenspan visstnok hadde kommet på da han lå i badekaret en morgen og skrev talen, har blitt et viden kjent ord som betyr «høy spekulativ pågang». Denne episoden er et bevis på psykologiens rolle for investeringer, og kan regnes som et bevis på at rasjonelle aktører ikke finnes.

 

Artikkel i finansavisen 20.02.2012, av Fabian Harang

Studenter på børs har nå vart i to uker, og avkastningen begynner å sprike stort mellom de forskjellige lagene. På skole-indeksen har den ledende skolen ca. 3 % høyere avkastning enn sisteplassen. OSEBX er opp ca. 2,3 % i perioden, samtidig har fler av lagene oppnådd avkastning over 10 %, og mange har falt 5-6 %. En konkurranse med fiktive penger preges som regel av svært høy risiko tagning, og denne konkurransen er helt tydelig intet unntak.

Konkurransen åpner for mulighet både til å gå long og short, og men har en begrensning på maks 50 handler i løpet av konkurransens periode. Vanlig kurtasje tilkommer, i tillegg til et gebyr på 400 NOK pr Short transaksjon. Forholdene ligger til rette for at det skal være mulig å sette sammen spennende porteføljer allà «The hadged fund» slik Alfred Winslow Jones satt det sammen på slutten av 40 tallet-tidlig 50 tallet. Det er spennende å se gjennom flere av porteføljene i konkurransen, som ligger tilgjengelig på Unge Aksjonærers hjemme side. Hvilke sektorer har studentene troen på? Og hvilken risiko søker de? Mange bygger porteføljer som inneholder Bull eller Bear derivater i sammensetting med enkelt aksjer som enten er long eller short.  Med en avkastning på 16 %, er det laget FA&BM som leder 2 divisjon, og har høyest avkastning totalt i konkurransen så langt. Laget har en portefølje bestående av Funcom, DNO, Yara, Wilh. Wilhelmsen, og veidekke.

Unge aksjonærer tok en prat med to av lagene fra konkurransen for å høre litt om hvordan man bør sette sammen en portefølje og hvilken vei markedet trolig vil bevege seg fremover.

David Fjellheim fra Osloensis Finans(UiO) mener at den beste porteføljen bygger man ved å ta seg tid til å følge med på nyheter om de selskapene man følger.  «Man kan ikke forvente å ha kontroll på hele børsen, så det gjelder å velge seg et par selskap man kan analysere mer i dybden. Konkurransen varer jo ikke lenger en et par måneder, så det gjelder å investere i aksjer hvor man forventer at det skjer noe i nærmeste fremtid. Markedsutsiktene er usikre siden vi ennå ikke vet hvordan det går med Hellas og de andre PIIGS landene, men det finnes gode selskap på børsen, som for eksempel Norsk Hydro, som nyter godt av at de er et solid selskap og mange mener aluminium er underpriset.»

Salman Alam fra Børsgruppen Aktie på BI mener det er viktig i en slik konkurranse å satse på aksjer med høy volatilitet for å kunne oppnå de store resultatene på kort tid. «ettersom konkurransen kun varer i 10 uker er det viktig at volatilitet blir prioritert, samtidig som man må prøve å få en god risikojustert avkastning. Tar man høy risiko bør sannsynlighetene være lagt til rette for god avkastning i aksjen.»

«Det er nok ikke slik jeg ville forvaltet mine egne penger, men i en konkurranse over en kort periode er det viktig å satse hardt for å vinne.» Sier Salman Alam.

 

Fabian Harang

Leder Unge Aksjonærer

lederspalte Unge Aksjonærers nyhetsbrev 22.01.2012

Etter lengre tider med et relativt negativt markeds-syn, har resultatsesongen hittil tilsynelatende igjen gitt investorer troen på markedet. Så langt har 30 selskaper i USA levert kvartalstall hvor 46,7 % leverte bedre enn forventet. VIX indeksen som viser implisitt volatilitet på S&P 500’s opsjoner har sunket drastisk den siste tiden, samtidig som gjeldsforhandlinger mellom private kreditorer og Hellas er i full gang. Mye ser positivt ut for tiden. Ettersom januar måned ofte regnes som lakmus-testen for hvordan året vil utvikle seg, virker det nå som vi har et godt år i vente.

Vi er inne i en gjeldskrise, hvor hele stater er hardt rammet. Mange vil hevde at vi nå ser lys i tunellen, og at den verste tiden er over. Likevel er land som Ungarn inne i, ikke bare en økonomisk krise, men også en politisk krise. Det høyrepopulistiske partiet Fidez vant valget med 2/3 flertall i 2010, som ga dem mulighet til å endre grunnloven. Fra 2012 har dermed sentralbankens, medias og rettsvesenets uavhengighet blitt innskrenket. Ved valget i 2010 fikk det høyreekstreme partiet JOBBIK 16,7% av stemmene, et parti som står for radikalnasjonalisme, antiglobalisme og kristendemokrati.  Demonstrasjoner holdes nærmest ukentlig, både fra høyreekstreme grupper, og nå senest i helgen av Fidez’s tilhengere, etter at EU bremset forhandlinger om økonomisk krisepakke på grunn av de nylig endrede grunnlovsreglene.

Det kan virke som at krisetider, da folk er mest sårbare og ønsker rask endring, er da høyreekstreme partier har mulighet for å blomstre. Det samme så vi i f.eks Italia og Tyskland på 30 tallet under den store depresjonen. Det er vanskelig å tenke seg at verden vil oppleve samme skjebne som vi gjorde da, men det er fortsatt en interessant utvikling å følge med på.

Kortsiktig markedsutsikt ser positiv ut, men vi må huske at det sannsynligvis vil bli behov for strukturelle endringer, både økonomisk og politisk. Likevel vil det, for en dyktig investor, alltid være muligheter for å oppnå positiv avkastning.

Den sjette februar starter årets første omgang av studenter på børs, jeg vil derfor oppfordre alle Unge Aksjonærers medlemmer til å melde seg på dette.

Med vennlig hilsen,
Fabian Harang