Kjære medlemmer,

EuroInvestor – Norges nye finansportal – inviterer til årets høyaktuelle markedsseminar

med mange spennede foredragsholdere før sommeren starter!

Vi har vært så heldige å få tak i et begrenset antall plasser til Unge Aksjonærers medlemmer

– så her gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

For påmelding, send mail merket med navn og “unge aksjonærer” til kk@euroinvestor.com

Et nytt investorverktøy vil bli presentert av Euroinvestor, og tre av Norges dyktigste
foredragsholdere vil snakke om verdensmarkedet, aksjemarkedet og anbefalinger
i disse stormfulle markedstidene.Klikk på videoen under for å se det banebrytende
nye markedsverktøyet som vil bli presentert.

«EuroInvestor Cockpit»

Klikk på denne videoen for se hva Cockpit er:

Test Cockpit selv før seminaret ved å trykke her!

Fyll bare inn email og passord, bekreft passordet i email og så er du logget inn!
Plattformen er 100% GRATIS.

 

Vi oppfordrer så mange som mulig til å gå på før-sommerens mest aktuelle seminar!
Se invitasjonen og hvordan du melder deg på her:


OBS: Påmelding vil være åpen helt fram til seminardagen tirsdag 29.mai,
men det gjelder å være først ute for å sikre seg plass.

Se program i link under:

Invitasjon til Euroinvestors Markedsseminar

Vi sees der!

Det er stor usikkerhet på børsene verden over for tiden. En svært vanskelig situasjon i Hellas har igjen fått markedenes fokus, og en eventuell exit fra euroen er nok ikke langt unna. Spania er et annet land som ser skummelt ut for tiden, med negativ økonomisk vekst, skyhøy arbeidsledighet, og svært stor privat og offentlig gjeldsbyrde. Dette er sannsynligvis et problem som vil ta lang tid å fikse.

Prisene på CDS’er har i mange av de europeiske landene vokst mye det siste året, og det kan være spennende å se på hvordan disse virker inn på renter.

Credit Default Swaps er et finansielt derivat det har vært mye prat om de siste årene. Den gir obligasjonseiere en sikring mot tap på sine investeringer, samtidig som den gir hedgefond-forvaltere og andre finansielle spekulanter muligheten til å vedde på land’s mislighold av gjeld. Dette handler altså om å kjøpe forsikring mot at en stat, eller selskap, kan gå konkurs, som også tredjeparter har lov til å investere i. Helt uten at man har noe som helst interesser i landet for øvrig. Det i seg selv gir, som mange har påpekt tidligere, et insentiv for uavhengige tredjeparter til at land skal gå konkurs. Det er en skummel virkelighet. Samtidig kan man tenke at, dersom man investerer i slike instrumenter uten å ha andre interesser i landet, kan det være vanskelig å påvirke situasjonen utenfra.

Med tanke på CDS’er er det interessant å se på Risk/Reward, i forhold til R/R på obligasjoner. Man kan gå long eller Short i obligasjoner. Ved å gå Long har man begrenset risiko, men ubegrenset potensiell gevinst, og man satser på at landets økonomi blir bedre. Ved å gå short er det motsatt. Med CDS’er er det slik at dersom man går long har man begrenset risiko, ubegrenset gevinst, men satser på nedgang i økonomien. Dette er derfor en mer gunstig måte for investorer å shorte obligasjoner på i forhold til Risk /Reward.

Det interessante her er at dersom mange nok ønsker å investere i CDS’er i et land, uavhengig av økonomisk situasjon, vil det presse prisene på CDS’ene opp, ettersom forsikringsselskaper skjønner de kan ta høyere premier for de. obligasjonseiere ser på CDS prisene som en indikator for landets økonomiske situasjon, og selger seg derfor ut, og igjen skaper høyere renter på obligasjonene. Dette gir igjen høyere priser på CDS’er. Dette fortsetter i en negativ spiral, som ifølge George Soros er refleksiv, eller selvforsterkende. Vi har altså et symbiotisk forhold mellom CDS’er og Obligasjoner som kan virke negativt på et ands økonomi.  CDS’er er nok ikke et dårlig instrument i seg selv, men at tredjeparter kan bruke det til spekulasjon uten å ha andre interesser i landet (eller hva man kjøper CDS på) kan være skadelig. CDS’er er i likhet med veldig mange andre derivater et svært nyttig verktøy, men bør kanskje, være forbeholdt de som har interesser i positiv utvikling for landet. I tillegg er det er viktig å huske på at det er mange andre faktorer som spiller inn på både CDS’ priser og Obligasjons priser.

 

Fabian Andsem Harang,

Leder for Unge Aksjonærer

 

Er du opptatt av finans og har stort engasjement har du nå muligheten til å bli styremedlem i Norges største interesseforening for finansinteresserte studenter.

Til sommerens generalforsamling i Unge Aksjonærer fredag 15.juni søkes det ny analysekonkurranseansvarlig og økonomiansvarlig. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer.

Mulighet til å bidra

Avtroppende økonomiansvarlig, Jørgen Langmo, oppfordrer personer med drive og ansvarsbevissthet til å søke til styret. Selv trekker han seg tilbake fra vervet han har hatt i ett og et halvt år på grunn av fullførte studier.

Langmo forteller at dette åpner muligheten for andre studenter. – Økonomiansvaret i seg selv er ikke så stort, men åpenheten og mulighetene i styret generelt er bra, så arbeidsoppgavene er varierende, sier han, og legger til at det viktigste med vervet er ansvaret du får og mulighetene til å bidra.

Arbeidsoppgavene er stort sett å rapportere kontostatus og å godkjenne fakturaer og reiseregninger. – I tillegg lager man årsrapport og budsjett en gang i året. Totalt krever dette kanskje 2-10 timer i løpet av en måned, forteller Langmo.

Mange forskjellige oppgaver

Kolbjørn Botnermyr har vært analysekonkurranseansvarlig i to år og sier ifra seg vervet på grunn av fullført mastergrad og flytting til utlandet. Han støtter Langmo sin uttalelse om at søkere må ha et sterkt ønske om å bidra i foreningen.

Botnermyr forteller at selv om det meste av jobben hans har vært relatert til analysekonkurransen har også styrevervet bydd på andre oppgaver.  – Det er mest rundt analysekonkurransen og organisering av kurs i den sammenheng. I tillegg har det vært mye generelt styrearbeid og brainstorming, forteller Botnermyr.

Som analysekonkurranseansvarlig har det vært Botnermyr sin jobb å motta bidragene til konkurransen og videresende disse til juryen. Selv om det er juryens oppgave å komme frem til vinneren burde søkere være kjent med analysearbeid. – For å fungere bra som analysekonkurranseansvarlig må du være interessert i analyser generelt, i tillegg til å kunne noe om det, avslutter Botnermyr, som legger til at vervet har vært gøy og har bidratt til bygging av nettverk.

Søknader til stillingene og eventuelle saker til agenda sendes til styret@ungeaksjonaerer.no innen 1.juni.