lyngvaer

Vi inviterer nok en gang til våre analysekonkurranser, og i både aksje – og makrokonkurransen har nasjonens studenter sedvanlig mulighet å forfatte landets beste analyse. Analysene av høyest kvalitet vil bli vurdert av en jury bestående av profesjonelle analytikere, og vinnerne blir premiert med blant annet fondsandeler fra SKAGEN.

Aksjeanalyse:
Du deltar ved å sende inn en aksjeanalyse av et valgfritt selskap notert på Oslo Børs. Selv om bidraget kan være på opptil 1000 ord, anbefaler vi å være så kortfattet som mulig. Husk at du skriver en pitch, ikke en skoleoppgave. Layouten er opp til deg selv, og vi anbefaler deg til å tenke litt kreativt. Send inn analysen din i PDF-format med antall ord i headeren. Du kan skrive både på engelsk og norsk. Dere står fritt til å skrive slik dere vil, men vi anbefaler at analysen toucher innpå emnene:
- Tilbud/etterspørsel: hvilken retning vil likevekten gå?
- Verdsettelse: DCF og multipler med resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
- Triggere: Hva er det som vil gjøre at aksjekursen skal gå i den ene eller den andre retningen?
————————————————————————-

Makroanalyse:

Du kan skrive analysen alene eller sammen med inntil to andre lever (et lag kan med andre ord være på maks 3 elever). Laget må ha et eget navn.

Analysen skal være på maks 5.000 tegn (ca 830 ord). Grafer og andre illustrasjoner kommer i tillegg. Du kan velge å skrive analyseoppgave 1 eller 2.

Oppgave 1
Går ut på å gi en analyse (forklarende vurdering) av de mest sentrale forhold som påvirker den økonomiske utviklingen. Du skal se på hvordan disse forholdene har utviklet seg den siste tiden og hvilken retning du mener den økonomiske utviklingen vil ta for resten av 2012 basert på de vurderinger du har gjort. Denne oppgaven skal være knyttet til utviklingen i ett av følgende geografiske områder:
Norge, Norden, EU, USA, Fremvoksende markeder (bl.a. Kina, Brasil, India, Russland), Kina alene, Globalt (det vil si den økonomiske utvikling i verden generelt).

Oppgave 2
Går ut på å gi en analyse av et sentralt samfunnsøkonomisk forhold. Du skal gi en beskrivelse av utviklingen de siste par årene, hvordan dagens situasjon er og hva du forventer vil skje i tiden fremover. Forhold det kan være naturlig å skrive om, kan være: renteutvikling, arbeidsledighet, oljepris, boligpriser, finanskrisen, statsgjeldkrisen, eurosonen etc.

Analysen
Analysen skal inneholde kildehenvisninger. Prøv i størst mulig grad å formulere egne konklusjoner. Husk at dette ikke er en skoleoppgave med 1,5 i linjeavstand, så prioriter kvalitet fremfor kvantitet og tenk leservennlighet.

————————————————————————-

I aksje – og makrokonkurransen skal bidragene sendes i word eller pdf til vidarsl90@gmail.com

Frist for innsending i begge analysekategorier er 1. November 2012 kl. 23.59

 

 

I samarbeid med Osloensis Finans inviterer Unge Aksjonærer til Finansseminaret 2012. Dette finner sted ved Universitetet i Oslo - Sophus Lies auditorium, 10. oktober, fra kl. 09 – 14.

 

Kort tid etter finansminister Sigbjørn Johnsen har lagt frem Statsbudsjettet 2013, 8. oktober, kl. 10.00, kommenterer og utdyper han han videre regjeringens økonomiske prioriteringer på finansseminaret. Gå ikke glipp av muligheten til å komme innom og stille spørsmål.

 

Agenda for dagen:
  • 09.00 – 10.00 Finansminister Sigbjørn Johnsen: “Statsbudsjettet 2013″
  • 10.05 – 10.50 DnB Markets Kristian Tunaal: “Børstriggere og investeringscases”
  • 10.55 – 11.40 Nordnets Anders Skar: “Noen har flaks her i livet. For oss andre kan det være lurt å spare litt”
  • 12.20 – 13.15 ABG Sundal Colliers Knut Brundtland: “Politikk og marked”
  • 13.20 – 14.00 Privat investor Jan Haudemann: “Pessimisten svarer”

Per Eikrem fra Oslo Børs stiller som konferansier.

Arrangementet er kostnadsfritt og åpent for alle, men det er begrenset med plasser så det kan være lurt å møte opp tidlig.

Det blir for øvrig utlodning av premier fra samarbeidspartnere – se etter standen vår for å melde dere på konkurransen. Følg våre sider på Facebook for flere nyheter: Unge Aksjonærer & Osloensis Finans.