Fredag 02. august kl. 18:00 blir det til generalforsamling i Unge Aksjonærer! Dette er åpent for alle som er medlem i foreningen. Forsamlingen vil avholdes i Arbinsgate 11. i Oslo.

Agenda:

Tid: kl 18:00 – 20:00 02. august 2013

   • Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
   • Valg av protokollfører
   • Oppsummering av året så langt – Petter
   • Oppsummering av regnskap og godkjenning – Jørgen
   • Status analysekonkurransen – Johannes
   • Status makrokonkurransen – Mons og Morten
   • Strategidokument – Jørgen
   • Websiden – Magnus
   • Premier for høsten 2013 – innspill fra alle. En må få hovedansvaret for dette.
   • Morgendagens aksjonærer – Petter kommer mer inn på dette!
   • Nyhetsbrev, bloggen og facebook – innspill fra alle
   • Ta bilder av det nye styret – har noen et kamera?
   • KOORDINERING OG VALG AV STYREMEDLEMMER.
    - Valg av konkurranse-, sponsor- og økonomi ansvarlig, i tillegg til styreverv.
    - Eksisterende styremedlemmer kan stille til valg til de nye stillingene.
    - Valg av Leder for 2014.
   • Veien fremover – innspill fra alle
   • Eventuelt – send inn forslag som ønskes at blir tatt opp

Saker: Eventuelle saker til agendaen sendes til Petter.Kongslie@gmail.com innen 1. august.

Ellers ønsker UA alle sine medlemmer en riktig god sommer!