Analysekonkurransen

ANALYSEKONKURRANSEN VÅREN 2013

Er du Norges beste studentanalytiker?
Analysekonkurransen er den eneste i sitt slag, hvor et stort antall skoler og ulike studieretninger fra hele landet (også utlandet) er representert. Konkurransen går ut på å skrive den beste aksjeanalysen av et valgfritt selskap notert på Oslo Børs. Nå ønsker vi ditt bidrag!

De beste aksjeanalysene vil bli vurdert av en jury bestående av profesjonelle analytikere.

Premiene:

Fondsandeler levert av SKAGEN-fondene:

1 plass. 6000 kr i fondsandeler
2 plass. 3000 kr i fondsandeler
3 plass. 1500 kr i fondsandeler

I tillegg får vinneren muligheten til å delta på «Analytiker for en dag» hos et representativt meglerhus/bankkonsern, intervju i Finansavisen samt et diplom for bragden.

Du deltar ved å sende inn en aksjeanalyse av et valgfritt selskap notert på Oslo Børs. Selv om bidraget kan være på opptil 1000 ord, anbefaler vi å være så kortfattet som mulig. Husk at du skriver en pitch, ikke en skoleoppgave! Layouten er opp til deg selv, og vi anbefaler deg til å tenke litt kreativt. Analysen sendes inn i PDF-format med antall ord i headeren. Du kan skrive både på engelsk og norsk.

Dere står fritt til å skrive slik dere vil, men vi anbefaler at analysen toucher innpå emnene:

  • Tilbud/etterspørsel: hvilken retning vil likevekten gå?
  • Verdsettelse: DCF og multipler med resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
  • Triggere: Hva er det som vil gjøre at aksjekursen skal gå i den ene eller den andre retningen?

Bidrag sendes som pdf til johanneseckhoff@gmail.com

FRIST FOR BIDRAG: 20. MAI 2013 kl. 23.59

 

Vidar Lyngvær er 2011 beste Studentanalytiker!

Her avbildet hos på “Analytiker for en dag” hos ABG Sundal Collier, Takk til SKAGEN fondene for flott premie!