.

Vinneren av årets analysemesterskap ble Ola Sekkesæter fra skotske St. Andrews.

Unge Aksjonærer arrangerer en analysekonkurranse hvert semester. Konkurransen går ut på å skrive en tre siders analyse av et selskap på Oslo Børs, i likhet med analyser som blir gjort fra meglerhus og andre analyse institusjoner. Deltagerne vil få sin analyse vurdert av en jury bestående av profesjonelle analytikere, og en vinner vil motta fondsandeler fra skagen fondene, samt få følge en analytiker på jobb for en dag.

Årets vinner er Ola Sekkesæter, som studerer ved university of St. Andrews i Skottland. Han Har skrevet en analyse av Telio Holding, som juryen mener er ”En innsiktsfull analyse som inneholder de viktigste momentene. Gjennomarbeidet, med scenarier. Estimater på detaljert nivå for helår og kvartaler.” Unge Aksjonærer har tatt en prat med analytiker-spiren.

Gratulerer igjen med seieren, Hvordan har du jobbet for å lage din analyse av Telio, og hvordan lærer man seg å skrive en analyse?

- Analysen av Telio Holding ble til ved at jeg leste de fire siste års- samt kvartalsrapporter for å danne meg et inntrykk av selskapet generelt. Ellers har en stor del av tiden gått med til å estimere fremtidig inntjening ved hjelp av selskapets finansielle historikk. Jeg holdt også et øye med konkurrentenes utvikling, hvorav giganten, Vonage, var av spesiell betydning da det historisk har blitt sett på som den amerikanske storebroren til Telio.

Som studentanalytiker er jeg ene og alene selvlært, og påbegynner ikke finansstudier før om 2 år. Undertegnede har dog skumlest diverse aksjeanalyser på nærmest daglig basis de seneste 3-4 årene, og det hjelper utrolig mye. I tillegg er det også viktig å ha kunnskap om teorien bak aksjeverdsettelse, og her finnes det utallige litterære verk å støtte seg på, forteller Ola Sekkesæter.

Kort oppsummert, hvordan mener du utsiktene for Telio er idag?

- Telios fremtidige utsikter avhenger i stor grad av to variabler. For det første knytter jeg stor spenning til hvorvidt selskapet klarer å opprettholde den sterke kundebasen samt -ARPU’en i det norske markedet. Jeg tror det er gode muligheter for det i form av økt servicetilbud til dagens kunder eksemplifisert av den nylige lanserte app’en, Teliophone, som etterkommer kundenes økte behov innenfor ‘mobile VoIP’-området. For det andre, blir det interessant å se hvordan utviklingen fortsetter i Telios to vekstmarkeder, Nederland og Sveits. Til nå har Sveits nærmest floppet, men økt effektivisering av Sveits-segmentet vil gjøre at Telio kan øke kundebasen sin gradvis uten å brenne cash. Nederland vil også bli svært toneangivende da de eksempelvis i 2011 sto for 84% av Telios totalt drøye 11000 nye ervervede kunder. Jeg tror denne veksten vil fortsette i samme takt ut 2012.

Telio fremstår som et ‘safe bet’ der de generelle utsiktene er gode, og risikoen lav. Sterk kontantstrøm og en sjenerøs utbyttepolitikk gjør at Telio absolutt bør være et selskap å satse på i 2012.

Hvordan tror du Oslo børs vil utvikle seg det neste året, og er det noen spesielle aksjer du følger ekstra med på for tiden?

- Oslo Børs tror jeg vil bevege seg i nedadgående retning fremover. En korreksjon synes nært forstående grunnet eurokrisens vedvarende uroligheter, der spesielt den franske- og spanske økonomien befinner seg i skumle farvann pt. Til forskjell fra de andre PIGS-landene så er Spanias problemer i stor grad knyttet til husholds gjeld- ikke statsgjeld. Det gjør at potensielle statlige tiltak som økte skatter har mindre effekt, og dermed vanskeliggjør ‘helbredelses’-prosessen av økonomien ytterligere. Tross sterk oljepris tror jeg det kun er et tidsspørsmål før den europeiske usikkerheten vil få en negativ effekt på Oslo Børs.

Av aksjer generelt så holder jeg meg mest til selskaper som oppfyller tre krav. Tydelig forretningsmodell, troverdig ledelse, og til slutt, sterk balanse og kontantstrøm- er alle kriterier som Telio Holding oppfyller, forklarer Sekkesæter.

Ola har nylig startet et uavhengig analysebyrå, InDep Research, sammen med studiekamerat Henrik Geiger fra Tyskland. Unge Aksjonærer ønsker dem lykke til videre.

Om forfatteren

Fabian er 23 år og går første året finans på BI. Utrolig glad i å lese bøker om finans, og særlig interesse for makroøkonomi og markedspsykologi.

Kommenter