I forrige måneds nyhetsbrev ble det rapportert at Oslo Børs hadde nådd sin «All-Time-High», hvor forrige rekord var fra 19.juli 2007 da hovedindeksen endte på 524,37. I november nådde Oslo Børs enda en ny høyde, da hovedindeksen endte på 542,88 den 6. November. Dette var høyeste sluttnotering på Oslo Børs. Denne oppgangen var sterkt drevet av tungvekterne på børsen, da blant annet Aker Solution steg 10,2 prosent og Schibsted steg 10 prosent etter en oppjustering fra Goldman Sachs.
Fredag 15.november ble denne rekorden slått på nytt da hovedindeksen nådde en sluttnotering på 544,60 poeng. Når denne sluttnoteringen ble satt hadde Oslo Børs steget hele 22,65 prosent hittil i år.
Verdens børser steg for tredje måned på rad, med i underkant av 2 prosent. I Japan var oppgangen hele 9 prosent, hvilket var størst i verden, mens børsene i resten av Asia og Europa var så å si uendret.  I USA (S&P500) fikk børsen en oppgang på 2,5 prosent, mens Oslo Børs gikk opp 1,9  prosent.

Twitter
Hendelsen som kanskje har fått mest oppmerksomhet i november, hvert fall i internasjonale medier, er TWITTER sin IPO (Børsnotering). Med 70 millioner aksjer til en pris på $ 26 per aksje skaffet de seg $ 1.82 milliarder i ny kapital. Første handelsdag steg aksjen hele 73 prosent og endte på $ 44,90 som den siden har holdt seg i nærheten av (pr 30. november).

Boligmarkedet 
Ferske tall fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), viser at boligprisene fortsetter å falle. Boligprisene falt 1,3 prosent i november, mens den sesongjusterte nedgangen var på 0,9 prosent. Selv om november måned normalt sett pleier å ha nedgang i boligpriser, har prisfallet i år vært over normalt.
Dette er tredje måned på rad hvor boligprisene faller og siden mai har de gjennomsnittlige boligprisene falt med 4,5 prosent. Lederen i EFF Christian Dreyer sier til E24 at: «- Det er sannsynlig at vi i desember har en negativ 12-månedersvekst for første gang siden 2009». 
Videre forteller Katrine Boye i Nordea E24 at hun tror prisene vil falle med 0,8 prosent måned for måned en god stund fremover, før prisnedgangen etter hvert blir mindre.

ECB (Europeiske sentralbanken).
Den 7. November besluttet ECB å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng fra 0,5 til 0,25 prosent. Det var ventet at ECB ville vente til desember med å kutte styringsrenten, slik at denne beslutningen virket positivt på europeiske børser, men svekket euroen mot dollaren.

Revidert statsbudsjett
Fredag 8. november la den blå-blå regjeringen fram tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014. Regjeringen velger å bruke 139 milliarder av Oljefondet, noe som er 3,9 milliarder mer enn den rødgrønne regjeringen la opp til. Det er totalt sett gjort få betydelige endringer fra den avtroppende regjeringens forslag og påvirker ikke de økonomiske forutsetningene i noe særlig grad.

Norge
Det har videre vært en lavere aktivitet i Norge enn forventet. Ila november nådde euroen sin høyeste nivå mot kronen siden desember 2009. For ett år siden lå den ca 1 krone under dagens kurs. NOK har også svekket seg mot blant annet den svenske kronen.
Avtakende aktivitet, stigende ledighet og lave renteforventninger er noen av indikatorene bak denne utviklingen og det er forventninger i markedene om videre lav rente fra Norges Bank på neste rentemøte i desember.

Månedens utvalgte aksjer:

ALGETA:
Den 26. november ble det bekreftet at styret i ALGETA har mottatt et foreløpig forslag til et oppkjøp fra det tyske legemiddelselskapet Bayer. Forslaget var på 336 kroner per aksje, noe som priser selskapet til 14,8 milliarder kroner. Dette førte til at selskapet steg 30,3 prosent på Oslo Børs fra 264,6 kroner til 345,2 tirsdag kveld.

Tesla:
Aksjen til Tesla Motors har vært skjelven i november. Den 7. november hadde aksjen sitt største et-dags fall siden januar 2012 da den falt 17,2 prosent. Det store fallet skyldes et skuffende 3. kvartalsresultat. Grunnen til det skuffende kvartalsresultatet er blant annet produksjonen ikke møter etterspørselen, da spesielt pga mangelfull leveranse av litium-ion-batterier. En annen grunn til Tesla aksjens turbulens denne måneden er amerikanske veimyndigheters granskning for å finne årsaken til brannene i Teslas Model S.

Hurtigruten:
Aksjen til hurtigruten fikk en voldsom oppgang i november som følge av en positiv kvartalsrapport for 3. kvartal. Resultat før skatt ble på 192 millioner kroner, 111 millioner bedre enn samme periode året før. Kostnadene ser ut til å være under kontroll for selskapet, med en nedgang på 45 millioner kroner for dette kvartalet sammenlignet med fjoråret. Hurtigrutens 11 skip på norskekysten kansellerte kun 47 av i alt 5 712 havneanløp i tredje kvartal 2013, mot 103 i 2012. Den positive trenden hurtigruten viser seg særlig i bookingtallene for 2014, som viser økning på 6 prosent i bruttoinntekter på norskekysten. Disse gode nyhetene førte til en oppgang på 32,05 prosent for hurtigruten.

Skjermbilde 2013-11-13 kl. 17.00.31

 

Overskriftene i begynnelsen av oktober var for det meste påvirket av gjeldsproblemene i USA, og tilhørende shut-down i den offentlige sektor. De kom omsider frem til en løsning, og problemene er nå utsatt til nyåret. Oktober har videre vært preget av kvartalsrapporteringen med enkeltaksjer i sentrum med et sterkt totalmarkedet i ryggen. Mye tydet på et lite overheng av optimisme da flere selskaper slo estimatene, og alikevel måtte ta til takke med fallende kurser, men flere overrasket også sterkt på oppsiden.

Med en litt ruglede start nådde Oslo Børs ”all time high”, hvor forrige rekord var fra 19. Juli 2007 da hovedindeksen endte på 524,37. Oslo Børs har til nå steget sammenhengende i to og en halv uke mye drevet av noen få selskaper. Peter Warren nevnte i et blogginnlegg at mye av økning i OBX-indeksen på nesten 20% i år (som består av de 25 største selskapene på Oslo Børs) kun kom fra 6 av 25 selskaper. Disse var: DNB, Storebrand, Gjensidige, Marine Harvest, Telenor og Seadrill. Uten disse selskapene ville indeksen bare ha steget 2-3%.

FED
Onsdag 30. oktober holdt FED rentemøte, hvor de som forventet kom frem til å ikke bremse ned obligasjonskjøpene (programmet for kvantitative lettelser) enda. FED hadde ikke sett gode nok tegn i økonomien eller arbeidsmarkedet. Nedbremsingen er utsatt til et uvisst tidspunkt, men det forventes å skje i mars neste år.

Mange har i de siste vært kritiske til at FED ikke stopper stimulien. Laurence Fink, CEO i Blackrock var blant annet ute og sa at FED burde bremse obligasjonskjøpene, fordi han mente at aksjemarkedet var blitt overopphetet.

Norges Bank
24. oktober holdt Norges Bank rentemøter der de besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Begrunnelsen var ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen at prisveksten i september var lavere enn ventet, samtidig som kronen hadde svekket seg. Ellers var den økonomiske utviklingen ute og hjemme som ventet.

Nobels økonomipris
I oktober ble også nobels økonomipris for 2013 delt ut til Eugene Fama, Lars Peter Hansen og Robert Schiller, for deres forskning rundt prissetting av aktiva (f.eks. verdipapirer). Deres forskning er ikke henholdsvis ny, men har med nobels økonomipris fått et større løft ut i det offentlige. Forskningen som viser i røffe trekk at det er vanskelig å forutse verdien av et aktiva på kort sikt, men hvordan utviklingsbanen av aktivaenes pris kan forutsees på lang sikt. Den viser også viktigheten av nøkkeltall som B/M (book to market) og P/E (price/earnings) sammen med kapitalverdimodellen (CAPM) som verktøy i jobb med ”asset pricing”. Forskningen har vært grobunn for mange andre gjennombrudd i økonomifaget på global basis, både med hensyn på risiko generelt og investorers holdning til den.

Boligprisene i Norge
Ferske tall fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) viser at boligprisene i Norge falt 1,5%. Den sesongjusterte prisnedgangen er på 0,8 prosent. Prisveksten de siste 12 måneder er 1,3 prosent. Det er ti år siden sist at prisutviklingen i boligmarkedet på en slik 12-månders basis var så lav, gitt at man ser bort fra Finanskrisen i 2008 og 2009.

Leder i EFF, Christian Dreyer sier til E24 at ”Vi er inne i en priskorreksjon, og det kan vedvare. Boligprisene er på vei ned og det har de vært en stund. Vi har lavere boligpriser nå enn vi hadde i januar i år”. Han tror også at vi kan få en samlet prisnedgang for 2013. Bakgrunnen til dette er at november og desember normalt sett er måneder med prisnedgang, dermed er det lite som tyder på at markedet er på vei opp. En av årsakene er strengere kapitalkrav fra bankene. Videre mener ulike eiendomsmeglere at psykologien i markedet har endret seg. Stadig flere velger å selge før de kjøper boliger. På landsbasis er snittprisen for 2013 opp 5,4 prosent sammenlignet med snittprisen for hele 2012.

 

Boligpriser

 

Boligprisene var i 3. kvartal 2,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I løpet av denne perioden hadde småhus den sterkeste prisøkningen med 3,2 prosent. For eneboliger og blokkleiligheter har prisene siden 3. kvartal i fjor økt med henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent.

I oktober måned kom også de nye arbeidsledighetstallene fra NAV som viser en økning i ledigheten for fjerde måned på rad. Høyere arbeidsledighet og lavere boligpriser legger en demper på privat forbruk, som igjen er med på å svekke den økonomiske veksten.

Månedens utvalgte aksjer

REC
REC ble som nevnt i forrige nyhetsbrev splittet opp (REC Silicon og REC Solar), og REC Solar ble notert på Oslo Børs nå i slutten av oktober. Mottakelsen har vært bra, og de har allerede steget opp mot 30% på en uke. I avisene har det både vært kritikk og ros av storaksjonærene som Spetalen og Ulltveit-Moe. De ble først kritisert for at tegningsrettene til REC Solar ikke var omsetlige, noe som gav de overnevnte en gavepakke da flere ikke valgte å tegne. Samtidig ble de også rost for å ta en stor risiko når REC var på vei mot konkurs, og at småaksjonærer dermed kan takke dem for den store oppgangen i REC i år. På tampen av forrige uke valgte også Spetalen og selge seg ut av REC Silicon og kjøpe tilsvarende i REC Solar, mens Ulltveit-Moe gjorde det motsatte. Spetalen har altså troen på REC Solar, og Ulltveit-Moe satser på REC Silicon. Hvem får rett (om noen)?

Western Bulk
På samme dag som REC Solar ble nortet, ble også Western Bulk notert på Oslo Børs. Det ble knyttet litt spenning rundt børsnoteringen til selskapet, blant annet grunnet tørrbulkrater i fritt fall og at Klaveness Bulk ikke klarte å samle nok penger til en børsnotering. Det gikk til slutt, dog med noen småproblemer. Western Bulk startet under emisjonskursen på 12 kr, men sluttet 14% opp i enden av oktober.

DNB
DNB leverte den 24. oktober et resultat på 4,881 milliarder kroner tredje kvartal. Dette var DNB sitt beste resultat gjennom tidene, og bidro til at DNB nådde rekordhøye 124,70 kroner pr aksje, før den endte på 102,80 kroner ved dagsslutt. Mot slutten av oktober nådde kursen enda en toppnotering. Denne gangen til 106,80 norske kroner per aksje. Denne sterke prestasjonen av DNB bidro, som nevnt, til OSEBX sin toppnotering i oktober.

Grunnet krav om høyere egenkapital har DNB det siste året bygget opp egenkapitalen med omtrent 200 millioner i uken. Dette er for å gjøre Norske banker mer robuste, og rustet til å tåle utfordringer som måtte komme. DNB har dermed økt egenkapitalen sin fra 10 prosent i 3. kvartal 2012 til 11 prosent i 3. kvartal 2013.

Statoil
Er det et selskap som leverer stabilt,så er det Statoil. Statoil leverte i tredje kvartal 2013 et overskudd før skatt på 39,3 milliarder kroner, litt lavere enn resultatet til samme tid i fjor. De har i år solgt unna en rekke eiendeler, og har redusert gjeldsgraden fra 21 til 17 prosent.

Selskapet har i det siste hatt et stadig sterkere fokus på internasjonal produksjon. Hele fire av ti fat ble i perioden produsert i utlandet. Statoil har planer om å fullføre 60 letebrønner i 2013, og har store forhåpninger til et meget lovende funn i Flemish Pass-bassenget utemfor kysten av Canada.

 

Skjermbilde 2013-10-17 kl. 13.44.25September måned var fylt av flere viktige makroøkonomiske hendelser som preget nyhetsbildet, både nasjonalt, men også internasjonalt. Den 8. september ble det avholdt stortingsvalg i Norge, hvor det endte opp med borgerlig flertall, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Senere ble det avklart at Høyre og FrP vil gå sammen i en mindretallsregjering, med støtte fra sentrumspartiene KrF og Venstre. Selv om valget i seg selv ikke gav store utslag i det norske aksjemarkedet, kan det få følger på lengre sikt. For det første vil endringen av formueskatten kunne få store følger for små og mellomstore bedrifter, noe som kan påvirke bedriftsmarkedet som helhet. Ved å åpne for privatisering av enkelte av velferdstjenestene kan det også oppstå et marked for offentlig finansierte private virksomheter. Hvis disse børsnoteres kan man få en spennende utvikling i en tidligere relativt ukjent sektor for aksjemarkedet. En annen ting kan være avvikling av den statlige eierandelen i flere norske selskaper. Dette vil kunne få utslag for SASEntraMesta og andre selskaper hvor staten har en sentral eierandel.


En av de virkelig store sakene gjennom august og september dreier seg om krisen i Syria, hvor nåværende president Bashar al-Assad har høstet kritikk fra flere internasjonale hold da han angivelig har benyttet seg av kjemiske våpen opprørere i landet tilknyttet opposisjonen. Det var i lang tid spenning rundt potensielle internasjonale sanksjoner, hvor et droneangrep fra USA sin side virket som et sannsynlig utfall på situasjonen, selv uten godkjennelse fra FN. Usikkerheten hadde naturligvis følger i de finansielle markeder, og da især oljepriser både på spot og forward-kontrakter. Selv om Syria ikke er en vesentlig oljeeksportør ligger de i nærheten av Saudi Arabia og Irak, som er henholdsvis verdens største og verdens tredje største oljeeksportør . Frykten for hva en militær inngripen kunne gjort med tilbudssiden i oljemarkedet, sendte oljeprisene i taket.

Selv om det norske aksjemarkedet har en nær sammenheng med oljekursen, gav krisen i Syria lite utslag på hovedindeksen til Oslo Børs, som endte opp 1 % i september. Dette skyldes primært kursstigningens natur, hvor det primært var de kortsiktige oljeprisene som steg, mens de mer langsiktige forward-prisene for levering om flere år hold seg tilnærmet uendret. I motsetning til aksjemarkedet hvor aksjekurser og forward-kursen er to sider av samme sak, styres oljemarkedet av ideen bak fysisk levering. Når spot-prisene stiger som følge av Syria-krisen, skyldes det usikkerhet og begrensninger på mulig levering av olje i nær fremtid, og ikke på bakgrunn av fundamentale endringer i verdensøkonomien. Selv om Syria-krisen preget månedens nyhetssaker, hadde den kun små implikasjoner for de finansielle markeder. Dette vises primært gjennom den kortsiktige spot-prisen for olje som steg kraftig før enigheten mellom Obama og Putin om å vente på FN’s rapport, før et angrep tok vekk noe av spenningen og sendte oljeprisen ned mot slutten av måneden.

FED
18. september var det møte i FOMC (Federal Open Market Committee) og de fleste forventet at FED skulle redusere de pengepolitiske stimulansene. Dette skjedde ikke, og det er nå mulighet for ytterligere utsettelser på grunn av stor uro rundt budsjettforhandlingene. Spørsmålet var altså om det ble ”taper”/”not taper”, hvor sistnevnte ble utfallet denne gangen. Dette påvirket markedet i stor grad. Ser man på de 10-årige amerikanske statsobligasjonene gikk prisen til himmels i det sekund FED kom med sine uttalelser omkring pengepolitikken. Den årlige avkastningen på 10årig T-bonds ligger nå på 2,64% noe som ikke virker veldig attraktivt med tanke på mulig teknisk konkurs i USA den 17. oktober, samt risikoen for nedtrapping av de kvantitative lettelsene. Stewart Cowley, ansvarlig for Old Mutual Global Investors i London, sammenliknet det å kjøpe amerikanske Government Bonds med ”running into the middle of the motorway to pick up pennies.”

Norsk Rentemøte
Allerede dagen etter FOMC-møtet skulle Norges Bank i manesjen. Sentralbanksjef Øystein Olsen & Co. bestemte å øke rentebanen. Styringsrenten ble altså beholdt på samme nivå, men det at de velger å heve rentebanen signaliserer at det vil komme høyere renter i fremtiden. Muligens skjer dette allerede så tidlig som inneværende år, og Nordea Markets var blant de som trodde det ville skje allerede nå i september. Neste rentemøte er 24. oktober, hvilket blir ekstra spennende da vi nå har fått flere negative tall som; økt arbeidsledighet 3,3 % til 3,6 % for august og fall i boligprisene på 1,4 % for september.

Månedens aksjer – Flex LNG – Thin Film – REC 
Flere aksjer har gått bra i måneden som har gått. Månedens vinner ble Flex LNG som steg 145% i september. Bakgrunnen for dette var at de meldte om forliksavtale med Samsung Heavy Industries. Avtalen går ut på at de USD 210m som Flex LNG allerede har betalt inn blir omgjort til betaling for to LNG tankere. Siden markedsverdien kun var USD 57,7m før annonseringen var det flere som hev seg på, deriblant John Fredriksens Geveran Trading som den 5. september flagget for 7,8 % av aksjene i selskapet.

Et annet selskap som har beveget seg russiske prosenter er Thin Film Electronics. Selskapet lager billige datalagringsenheter som kan brukes på matemballasje og kan vise deg både temperatur og holdbarhet. Den store forvalteren Invesco som har 705 milliarder dollar under forvaltning meldte 6. september om at de har kjøpt 56 millioner aksjer i selskapet under en rettet emisjon, tilsvarer eierandel på 13,33%. Dette har tydelig gjort at flere har fått øynene opp for selskapet som i september måned steg 106% uten fundamentale nyheter fra selskapet.

Den gamle folkeaksjen REC foretar for tiden splitting av dens silikon- og solcelleproduksjon. Aksjonærer som satt inn med aksjer i REC til og med den 24. september har fått nye tegningsrettigheter på REC SOLAR ASA. Kjøpsperioden er beregnet til å starte den 4. oktober og avsluttes rundt den 18. oktober. Det kan spores en generell optimisme rundt RECs Solar, spesielt med tanke på at solteknologien er i vinden for tiden. Har du fått med deg at IKEA skal begynne å selge solcellepaneler i sine butikker i Storbritannia? Panelene vil koste 5700£ (ca. 55 000 NOK) og det er beregnet at energien som panelene produserer vil føre til at husholdningen har gratis strøm etter 7 år. Billigere solcellepaneler og en mer effektiv teknologi gjør dette mulig. Samtidig med økt straffetoll på kinesisk produserte solceller fra både USA og EU vil det være mulig for REC SOLAR og komme seg tilbake på banen som en stor aktør.

Fredag 02. august kl. 18:00 blir det til generalforsamling i Unge Aksjonærer! Dette er åpent for alle som er medlem i foreningen. Forsamlingen vil avholdes i Arbinsgate 11. i Oslo.

Agenda:

Tid: kl 18:00 – 20:00 02. august 2013

   • Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
   • Valg av protokollfører
   • Oppsummering av året så langt – Petter
   • Oppsummering av regnskap og godkjenning – Jørgen
   • Status analysekonkurransen – Johannes
   • Status makrokonkurransen – Mons og Morten
   • Strategidokument – Jørgen
   • Websiden – Magnus
   • Premier for høsten 2013 – innspill fra alle. En må få hovedansvaret for dette.
   • Morgendagens aksjonærer – Petter kommer mer inn på dette!
   • Nyhetsbrev, bloggen og facebook – innspill fra alle
   • Ta bilder av det nye styret – har noen et kamera?
   • KOORDINERING OG VALG AV STYREMEDLEMMER.
    - Valg av konkurranse-, sponsor- og økonomi ansvarlig, i tillegg til styreverv.
    - Eksisterende styremedlemmer kan stille til valg til de nye stillingene.
    - Valg av Leder for 2014.
   • Veien fremover – innspill fra alle
   • Eventuelt – send inn forslag som ønskes at blir tatt opp

Saker: Eventuelle saker til agendaen sendes til Petter.Kongslie@gmail.com innen 1. august.

Ellers ønsker UA alle sine medlemmer en riktig god sommer!

CBSCopenhagen Business School (CBS) er en meget populær skole for norske studenter som ønsker å studere utenfor Norges landegrenser. Skolen huser utallige finansinteresserte nordmenn som blant annet ønsker å lære mer om hva som rører seg i aksjemarkedet. På bakgrunn av dette ønsket Erik Must tilbake i 1966 å starte et andelslag, og det er sånn HA-Invest ble en realitet. Foreningen er dermed inne i sitt 47. regnskapsår og porteføljen har i skrivende stund en verdi på litt i overkant av 1 million norske kroner.

Så hvordan foregår egentlig den daglige driften av HA-Invest, og hvordan har det sett ut fra dag én?

I dag har foreningen, som primært er for norske studenter ved Handelshøjskolen i København, over 250 andelshavere. Alle studieretninger er velkomne, og flere profilerte nordmenn har startet sin interesse for aksjer og investeringer nettopp gjennom HA-Invest. I tillegg til nevnte Must har også Kjell Chr. Ulrichsen og Skagen-gründer Kristoffer Stensrud vært aktive i studentforeningen under sin tid i København. Hvert år velges det nytt styre på generalforsamlingen, hvor det sittende styre hovedsakelig foreslår et nytt styre, ved å anbefale de personer de selv mener er egnet til å overta den daglige driften. Utover dette er det fullt mulig å stille til valg dersom man selv er andelshaver, og så stemmer de tilstedeværende andelsinnehaverne over nytt styre.

Det sittende styre har som nevnt ansvar for den daglige driften, hvor hovedvekten går ut på å forberede de ukentlige møtene. Disse møtene holdes på samme tid hver uke, hvor styret holder en presentasjon med den siste ukens hendelser i makrobildet i tillegg til oppdatering av porteføljen. Med jevne mellomrom presenteres det også kjøps- og salgskandidater, dersom noen ønsker å bidra med dette. Det mest vanlige er at hver person har én andel, noe som gir rett til én stemme når det skal stemmes over kjøp eller salg av aksjer.

HA Invest sin investeringsstrategi skal fortrinnsvis være langsiktig med hovedvekt på solide selskaper på Oslo Børs’ hovedliste. Det strategiske målet er å oppnå en portefølje med bedre avkastning enn OSEBX på lang sikt. Unge Aksjonærer tok en prat med avtroppende foreningsleder, Henrik Gundersen, for å høre i hvilken grad dette målet oppnås:

”Vi erkjenner at det vil være kortsiktige perioder med både bedre og dårligere avkastning enn OSEBX. For å minimere risikoen for at enkeltselskaper skaper større avvikelser i porteføljens verdi, har HA-Invest som mål at porteføljen til en hver tid skal være bredt diversifisert. Kjøps- og salgskandidater blir først og fremst vurdert på bakgrunn av en fundamental analyse. Dette komplementeres ofte med nyheter om eller endringer i det eksterne og interne miljøet til den aktuelle kandidaten, hvorpå en eventuell transaksjon blir diskutert og stemt over blant møtedeltakerne”.

Formålet til HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte. Det er ikke et krav at de som deltar i de ukentlige møtene er andelshavere, på den måten sikres det at mange nysgjerrige kan ta turen innom dersom de ønsker å lære noe. Dette er noe foreningsleder Gundersen også legger vekt på;

”Det er klart vi ønsker å få med så mange som mulig, både hva gjelder kjønn og studieretning. Vi ønsker å ha en åpen dialog hvor det ikke er noen dumme spørsmål, slik at vi kan lære av hverandre uavhengig av årsklasse og kjennskap til aksjemarkedet. På den måten har vi stor takhøyde, og det er en lett og ledig stemning på møtene. Det er kun når det stemmes over kjøp eller salg at kravet er at man er andelshaver.”

Skjermbilde 2013-06-07 kl. 15.59.01Det er stor oppslutning på hvert eneste møte, riktignok med noe lavere aktivitet i de verste eksamensperiodene. Likevel er det slik at det er et fåtall av ukene året gjennom hvor det ikke avholdes møte. Eksamensperioden ved CBS er ikke som den klassiske man ser i Norge, hvor eksamen kommer i en klynge frem mot jul og sommeren. I København kommer de stort sett som perler på en snor hele året igjennom, men likevel er det kun i perioden rett etter nyttår og de siste to ukene frem mot sommeren, når det virkelig står på som verst, at møter eventuelt avlyses. Dette sikrer en viss kontinuitet og god oppfølging av porteføljen.

Kanskje mest spennende av alt er den årlige studieturen til Oslo hvor man får muligheten til å besøke store norske selskaper notert på Oslo Børs. Andelshaver, Eirik Wabø Arnesen, bekrefter dette;

”På studieturen blir vi mottatt veldig seriøst, og for selskapene er det nok også en unik mulighet til å nå ut til en gruppe med interesserte og engasjerte studenter. Dermed får de også markedsført seg selv som arbeidsplass. Vi får en presentasjon som handler om selskapets drift og framtidsutsikter, og eventuelt et annet tema som vi selv har ønsket. Det legges opp til dialog som byr på en sjelden muligheten for å stille løpende spørsmål til erfarne personer i bransjen. I år besøkte vi blant annet Arctic Securities, NBIM, Orkla og Höegh LNG. Studieturen er en unik mulighet til å få litt innsikt, og er veldig motiverende når man vender nesen tilbake til København for å jobbe videre.”

HA-Invest er et eksempel på en forening som pr. dags dato er svært suksessfullt drevet som andelslag. Oppmøtet er som nevnt stort hver eneste uke, hvor erfaringer og meninger deles. HA-Invest er således et godt eksempel på hvordan man driver en vellykket forening i en ellers hektisk skolehverdag, bestående av både eksamenslesing, oppgaveskriving og studiejobb. Den seneste avlagte regnskapsperiode hadde HA-Invest en avkastning på 32,87% , hvilket er en meravkastning på 10,44% i forhold til Oslo Børs (OSEBX).

Erfaringene man drar med seg fra foreninger som dette er også noe som kommer til nytte andre steder. Eirik Wabø forteller videre at interessen for å delta i Unge Aksjonærer og e24.no’s Aksje-NM virkelig har satt fart, og at de ukentlige møtene til HA-Invest er noe av det som har fått han til å delta i konkurransen. Før han setter kursen tilbake til lesesalen avslutter Wabø Arnesen med å si at;

”I HA-Invest er det studenter fra alle trinn og det gjør det til et lærerikt forum. Det er alltid noen som kan mer enn deg, eller som har en annen innfallsvinkel eller mening om en case. For min del har interessen økt betraktelig. Konkurransen er den første vi deltar i, og det er spennende når vi er flere som deler ansvaret for porteføljen. Lagsport er jo alltid mer lidenskapelig.”

Ha-Invest er på ingen måte alene om å delta med sin studentportefølje i årets Aksje-NM, og kampen har allerede begynt å tilspisse seg. Etter de tre første ukene er det særdeles tett i toppen, både blant private investorer og skolelagene. Det er ikke for sent å melde seg på, enten du ønsker å delta som privatperson eller som del av et skolelag.

Sitter DU med et ønske om å starte et andelslag ved ditt universitet og lurer på hvordan du best kommer i gang? Ta kontakt med Ole Martin Braaten eller en av de andre i styret til Unge Aksjonærer, og vi hjelper deg mer enn gjerne med hvordan du kommer i kontakt med de rette menneskene som kan gi gode råd på veien.

AksjeNM2Ikke glem at du og dine venner kan måle muskler med de mer enn 15.000 som hittil har registrert seg i kampen om å bli Norges neste aksjekonge. Alle deltakere får investere 100.000 fiktive kroner etter å ha registrert seg via e24.no sine sider. Det er lett å komme i gang, og i løpet av få minutter er du registrert i kampen mot alle andre. Siste konkurransedag er 28. juni og vinneren av hovedkonkurransen stikker av med en pengepremie på 50.000 kr. I tillegg er det ukeskonkurranser, hvor deltakeren med størst vekst i beholdningen hver uke premieres med en kaffemaskin fra Nespresso. For mer informasjon om konkurranseregler og liknende, besøk Unge Aksjonærer sin hjemmeside via nedenstående link:

http://www.ungeaksjonaerer.no/aksjenm-2013/

Det er stor usikkerhet på børsene verden over for tiden. En svært vanskelig situasjon i Hellas har igjen fått markedenes fokus, og en eventuell exit fra euroen er nok ikke langt unna. Spania er et annet land som ser skummelt ut for tiden, med negativ økonomisk vekst, skyhøy arbeidsledighet, og svært stor privat og offentlig gjeldsbyrde. Dette er sannsynligvis et problem som vil ta lang tid å fikse.

Prisene på CDS’er har i mange av de europeiske landene vokst mye det siste året, og det kan være spennende å se på hvordan disse virker inn på renter.

Credit Default Swaps er et finansielt derivat det har vært mye prat om de siste årene. Den gir obligasjonseiere en sikring mot tap på sine investeringer, samtidig som den gir hedgefond-forvaltere og andre finansielle spekulanter muligheten til å vedde på land’s mislighold av gjeld. Dette handler altså om å kjøpe forsikring mot at en stat, eller selskap, kan gå konkurs, som også tredjeparter har lov til å investere i. Helt uten at man har noe som helst interesser i landet for øvrig. Det i seg selv gir, som mange har påpekt tidligere, et insentiv for uavhengige tredjeparter til at land skal gå konkurs. Det er en skummel virkelighet. Samtidig kan man tenke at, dersom man investerer i slike instrumenter uten å ha andre interesser i landet, kan det være vanskelig å påvirke situasjonen utenfra.

Med tanke på CDS’er er det interessant å se på Risk/Reward, i forhold til R/R på obligasjoner. Man kan gå long eller Short i obligasjoner. Ved å gå Long har man begrenset risiko, men ubegrenset potensiell gevinst, og man satser på at landets økonomi blir bedre. Ved å gå short er det motsatt. Med CDS’er er det slik at dersom man går long har man begrenset risiko, ubegrenset gevinst, men satser på nedgang i økonomien. Dette er derfor en mer gunstig måte for investorer å shorte obligasjoner på i forhold til Risk /Reward.

Det interessante her er at dersom mange nok ønsker å investere i CDS’er i et land, uavhengig av økonomisk situasjon, vil det presse prisene på CDS’ene opp, ettersom forsikringsselskaper skjønner de kan ta høyere premier for de. obligasjonseiere ser på CDS prisene som en indikator for landets økonomiske situasjon, og selger seg derfor ut, og igjen skaper høyere renter på obligasjonene. Dette gir igjen høyere priser på CDS’er. Dette fortsetter i en negativ spiral, som ifølge George Soros er refleksiv, eller selvforsterkende. Vi har altså et symbiotisk forhold mellom CDS’er og Obligasjoner som kan virke negativt på et ands økonomi.  CDS’er er nok ikke et dårlig instrument i seg selv, men at tredjeparter kan bruke det til spekulasjon uten å ha andre interesser i landet (eller hva man kjøper CDS på) kan være skadelig. CDS’er er i likhet med veldig mange andre derivater et svært nyttig verktøy, men bør kanskje, være forbeholdt de som har interesser i positiv utvikling for landet. I tillegg er det er viktig å huske på at det er mange andre faktorer som spiller inn på både CDS’ priser og Obligasjons priser.

 

Fabian Andsem Harang,

Leder for Unge Aksjonærer