lederspalte Unge Aksjonærers nyhetsbrev 22.01.2012

Etter lengre tider med et relativt negativt markeds-syn, har resultatsesongen hittil tilsynelatende igjen gitt investorer troen på markedet. Så langt har 30 selskaper i USA levert kvartalstall hvor 46,7 % leverte bedre enn forventet. VIX indeksen som viser implisitt volatilitet på S&P 500’s opsjoner har sunket drastisk den siste tiden, samtidig som gjeldsforhandlinger mellom private kreditorer og Hellas er i full gang. Mye ser positivt ut for tiden. Ettersom januar måned ofte regnes som lakmus-testen for hvordan året vil utvikle seg, virker det nå som vi har et godt år i vente.

Vi er inne i en gjeldskrise, hvor hele stater er hardt rammet. Mange vil hevde at vi nå ser lys i tunellen, og at den verste tiden er over. Likevel er land som Ungarn inne i, ikke bare en økonomisk krise, men også en politisk krise. Det høyrepopulistiske partiet Fidez vant valget med 2/3 flertall i 2010, som ga dem mulighet til å endre grunnloven. Fra 2012 har dermed sentralbankens, medias og rettsvesenets uavhengighet blitt innskrenket. Ved valget i 2010 fikk det høyreekstreme partiet JOBBIK 16,7% av stemmene, et parti som står for radikalnasjonalisme, antiglobalisme og kristendemokrati.  Demonstrasjoner holdes nærmest ukentlig, både fra høyreekstreme grupper, og nå senest i helgen av Fidez’s tilhengere, etter at EU bremset forhandlinger om økonomisk krisepakke på grunn av de nylig endrede grunnlovsreglene.

Det kan virke som at krisetider, da folk er mest sårbare og ønsker rask endring, er da høyreekstreme partier har mulighet for å blomstre. Det samme så vi i f.eks Italia og Tyskland på 30 tallet under den store depresjonen. Det er vanskelig å tenke seg at verden vil oppleve samme skjebne som vi gjorde da, men det er fortsatt en interessant utvikling å følge med på.

Kortsiktig markedsutsikt ser positiv ut, men vi må huske at det sannsynligvis vil bli behov for strukturelle endringer, både økonomisk og politisk. Likevel vil det, for en dyktig investor, alltid være muligheter for å oppnå positiv avkastning.

Den sjette februar starter årets første omgang av studenter på børs, jeg vil derfor oppfordre alle Unge Aksjonærers medlemmer til å melde seg på dette.

Med vennlig hilsen,
Fabian Harang

Om forfatteren

Fabian er 23 år og går første året finans på BI. Utrolig glad i å lese bøker om finans, og særlig interesse for makroøkonomi og markedspsykologi.

Kommenter