Fredag 02. august kl. 18:00 blir det til generalforsamling i Unge Aksjonærer! Dette er åpent for alle som er medlem i foreningen. Forsamlingen vil avholdes i Arbinsgate 11. i Oslo.

Agenda:

Tid: kl 18:00 – 20:00 02. august 2013

   • Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
   • Valg av protokollfører
   • Oppsummering av året så langt – Petter
   • Oppsummering av regnskap og godkjenning – Jørgen
   • Status analysekonkurransen – Johannes
   • Status makrokonkurransen – Mons og Morten
   • Strategidokument – Jørgen
   • Websiden – Magnus
   • Premier for høsten 2013 – innspill fra alle. En må få hovedansvaret for dette.
   • Morgendagens aksjonærer – Petter kommer mer inn på dette!
   • Nyhetsbrev, bloggen og facebook – innspill fra alle
   • Ta bilder av det nye styret – har noen et kamera?
   • KOORDINERING OG VALG AV STYREMEDLEMMER.
    - Valg av konkurranse-, sponsor- og økonomi ansvarlig, i tillegg til styreverv.
    - Eksisterende styremedlemmer kan stille til valg til de nye stillingene.
    - Valg av Leder for 2014.
   • Veien fremover – innspill fra alle
   • Eventuelt – send inn forslag som ønskes at blir tatt opp

Saker: Eventuelle saker til agendaen sendes til Petter.Kongslie@gmail.com innen 1. august.

Ellers ønsker UA alle sine medlemmer en riktig god sommer!

Om forfatteren

Er student ved Handelshøyskolen BI. Studerer økonomi og ledelse og er ansvarlig for aksjekonkurransen.

Kommenter