Er du opptatt av finans og har stort engasjement har du nå muligheten til å bli styremedlem i Norges største interesseforening for finansinteresserte studenter.

Til sommerens generalforsamling i Unge Aksjonærer fredag 15.juni søkes det ny analysekonkurranseansvarlig og økonomiansvarlig. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer.

Mulighet til å bidra

Avtroppende økonomiansvarlig, Jørgen Langmo, oppfordrer personer med drive og ansvarsbevissthet til å søke til styret. Selv trekker han seg tilbake fra vervet han har hatt i ett og et halvt år på grunn av fullførte studier.

Langmo forteller at dette åpner muligheten for andre studenter. – Økonomiansvaret i seg selv er ikke så stort, men åpenheten og mulighetene i styret generelt er bra, så arbeidsoppgavene er varierende, sier han, og legger til at det viktigste med vervet er ansvaret du får og mulighetene til å bidra.

Arbeidsoppgavene er stort sett å rapportere kontostatus og å godkjenne fakturaer og reiseregninger. – I tillegg lager man årsrapport og budsjett en gang i året. Totalt krever dette kanskje 2-10 timer i løpet av en måned, forteller Langmo.

Mange forskjellige oppgaver

Kolbjørn Botnermyr har vært analysekonkurranseansvarlig i to år og sier ifra seg vervet på grunn av fullført mastergrad og flytting til utlandet. Han støtter Langmo sin uttalelse om at søkere må ha et sterkt ønske om å bidra i foreningen.

Botnermyr forteller at selv om det meste av jobben hans har vært relatert til analysekonkurransen har også styrevervet bydd på andre oppgaver.  – Det er mest rundt analysekonkurransen og organisering av kurs i den sammenheng. I tillegg har det vært mye generelt styrearbeid og brainstorming, forteller Botnermyr.

Som analysekonkurranseansvarlig har det vært Botnermyr sin jobb å motta bidragene til konkurransen og videresende disse til juryen. Selv om det er juryens oppgave å komme frem til vinneren burde søkere være kjent med analysearbeid. – For å fungere bra som analysekonkurranseansvarlig må du være interessert i analyser generelt, i tillegg til å kunne noe om det, avslutter Botnermyr, som legger til at vervet har vært gøy og har bidratt til bygging av nettverk.

Søknader til stillingene og eventuelle saker til agenda sendes til styret@ungeaksjonaerer.no innen 1.juni.

 

 

Om forfatteren

Hans Iver Odenrud er 20 år og går andre året Bachelor i Business Administration på Handelshøyskolen BI. Medlem i UA siden høsten 2011. Er i tillegg økonomijournalist for studentavisen INSIDE.

Kommenter