Studentene fra Handelshøyskolen i Bodø satset alt på Frontline den siste uken av konkurransen – dette resulterte i at studentene vant høstens utgave av Studenter på Børs.

300.000 på en uke

Laget stod med 900.000 kroner i sin portefølje før den siste uken av årets konkurranse og endte til slutt på 1.200.000 kroner. – Vi tjente litt på å sitte i Bearderivater, mens mesteparten kom av shortposisjonen vi tok i Frontline. I løpet av en dag gikk Frontline fra 30,71/aksje til 17,35/aksje etter å ha levert dårlige tall i 3. kvartal. Ratene i tankmarkedet er fremdeles slik at Frontline taper penger, og det er en aksje som blir svært spennende å følge med på i tiden fremover, forteller lagleder Nils Ole Jentoft, til Unge Aksjonærer.

Laget kaller seg Jentofs Business Academy og har deltatt i konkurransen siden 2008, hvor alle studerer master i økonomi ved Handelshøyskolen i Bodø. Laget består av Nils Ole Jentoft, Per Kristian Husøy, Hans Alexander Vollan og Rita Romarheim. Videre forteller de at de var svært negative til market den uken og spesielt til tankmarkedet, samt markedet generelt pga mye uro i eurolandene.

- Vi kan en del om tankmarkedet, spesielt siden 2 av oss (Nils Ole og Per Kristian) har skrevet bacheleroppgave om selskapet våren 2011, og har hatt en negative instilling til tankmarkedet siden da. Frontline er et selskap vi har fulgt over tid og opparbeidet oss god kjenskap til.

Porteføljesammensetningen

Jentofs Business Academy har lenge sittet med shortposisjon i Frontline, som var en av de første handlene laget foretok seg i høst. – Vi varierte porteføljesammensetningen noe med en del andre aksjer, men det resulterte ikke i noen betydelige forskjeller. Kursen var ganske stabil lenge, og det var siste uken vi tjente på det. Slik sett var vi ganske heldige med timingen på når konkurransen ble avsluttet, for hadde de levert tallene en uke senere så hadde vi vært ganske langt unna teten.

Liker å ta risiko

Når det kommer til risikoaversjon, ser ikke studentene noen grunn til å pakke inn porteføljen med sikre investeringer. – Vi hadde nok ikke investert slik vi har gjort i konkurransen om det gjaldt våre egne penger. Isåfall ville vi diversifisert porteføljen mye mer. Vi så ikke på risikoaversjon som en god strategi for å vinne denne konkurransen, og derfor har vi tatt forholdsvis stor risiko på å kun fokusere på at markedet skal gå dårlig, noe som vi trolig har lyktes med siden vi vant konkurransen, forteller studentene smilende.

En lærerik opplevelse

Bodøværingene forteller at de har brukt Studenter på Børs for å lære om hvordan aksjemarkeder fungerer. – Med en sterkere faglig tyngde som følge av studiene våre, kan vi mye mer i dag enn det vi kunne første året vi ble med. Da var det svært tilfeldig hvilke aksjer som ble valgt, forteller Rita.

Om forfatteren

Sigurd Kvernmoen er Webmaster hos Unge Aksjonærer. Til daglig jobber han ved Sigssoft Media.

Kommenter