Det er stor usikkerhet på børsene verden over for tiden. En svært vanskelig situasjon i Hellas har igjen fått markedenes fokus, og en eventuell exit fra euroen er nok ikke langt unna. Spania er et annet land som ser skummelt ut for tiden, med negativ økonomisk vekst, skyhøy arbeidsledighet, og svært stor privat og offentlig gjeldsbyrde. Dette er sannsynligvis et problem som vil ta lang tid å fikse.

Prisene på CDS’er har i mange av de europeiske landene vokst mye det siste året, og det kan være spennende å se på hvordan disse virker inn på renter.

Credit Default Swaps er et finansielt derivat det har vært mye prat om de siste årene. Den gir obligasjonseiere en sikring mot tap på sine investeringer, samtidig som den gir hedgefond-forvaltere og andre finansielle spekulanter muligheten til å vedde på land’s mislighold av gjeld. Dette handler altså om å kjøpe forsikring mot at en stat, eller selskap, kan gå konkurs, som også tredjeparter har lov til å investere i. Helt uten at man har noe som helst interesser i landet for øvrig. Det i seg selv gir, som mange har påpekt tidligere, et insentiv for uavhengige tredjeparter til at land skal gå konkurs. Det er en skummel virkelighet. Samtidig kan man tenke at, dersom man investerer i slike instrumenter uten å ha andre interesser i landet, kan det være vanskelig å påvirke situasjonen utenfra.

Med tanke på CDS’er er det interessant å se på Risk/Reward, i forhold til R/R på obligasjoner. Man kan gå long eller Short i obligasjoner. Ved å gå Long har man begrenset risiko, men ubegrenset potensiell gevinst, og man satser på at landets økonomi blir bedre. Ved å gå short er det motsatt. Med CDS’er er det slik at dersom man går long har man begrenset risiko, ubegrenset gevinst, men satser på nedgang i økonomien. Dette er derfor en mer gunstig måte for investorer å shorte obligasjoner på i forhold til Risk /Reward.

Det interessante her er at dersom mange nok ønsker å investere i CDS’er i et land, uavhengig av økonomisk situasjon, vil det presse prisene på CDS’ene opp, ettersom forsikringsselskaper skjønner de kan ta høyere premier for de. obligasjonseiere ser på CDS prisene som en indikator for landets økonomiske situasjon, og selger seg derfor ut, og igjen skaper høyere renter på obligasjonene. Dette gir igjen høyere priser på CDS’er. Dette fortsetter i en negativ spiral, som ifølge George Soros er refleksiv, eller selvforsterkende. Vi har altså et symbiotisk forhold mellom CDS’er og Obligasjoner som kan virke negativt på et ands økonomi.  CDS’er er nok ikke et dårlig instrument i seg selv, men at tredjeparter kan bruke det til spekulasjon uten å ha andre interesser i landet (eller hva man kjøper CDS på) kan være skadelig. CDS’er er i likhet med veldig mange andre derivater et svært nyttig verktøy, men bør kanskje, være forbeholdt de som har interesser i positiv utvikling for landet. I tillegg er det er viktig å huske på at det er mange andre faktorer som spiller inn på både CDS’ priser og Obligasjons priser.

 

Fabian Andsem Harang,

Leder for Unge Aksjonærer

 

Om forfatteren

Fabian er 23 år og går første året finans på BI. Utrolig glad i å lese bøker om finans, og særlig interesse for makroøkonomi og markedspsykologi.

Kommenter