CBSCopenhagen Business School (CBS) er en meget populær skole for norske studenter som ønsker å studere utenfor Norges landegrenser. Skolen huser utallige finansinteresserte nordmenn som blant annet ønsker å lære mer om hva som rører seg i aksjemarkedet. På bakgrunn av dette ønsket Erik Must tilbake i 1966 å starte et andelslag, og det er sånn HA-Invest ble en realitet. Foreningen er dermed inne i sitt 47. regnskapsår og porteføljen har i skrivende stund en verdi på litt i overkant av 1 million norske kroner.

Så hvordan foregår egentlig den daglige driften av HA-Invest, og hvordan har det sett ut fra dag én?

I dag har foreningen, som primært er for norske studenter ved Handelshøjskolen i København, over 250 andelshavere. Alle studieretninger er velkomne, og flere profilerte nordmenn har startet sin interesse for aksjer og investeringer nettopp gjennom HA-Invest. I tillegg til nevnte Must har også Kjell Chr. Ulrichsen og Skagen-gründer Kristoffer Stensrud vært aktive i studentforeningen under sin tid i København. Hvert år velges det nytt styre på generalforsamlingen, hvor det sittende styre hovedsakelig foreslår et nytt styre, ved å anbefale de personer de selv mener er egnet til å overta den daglige driften. Utover dette er det fullt mulig å stille til valg dersom man selv er andelshaver, og så stemmer de tilstedeværende andelsinnehaverne over nytt styre.

Det sittende styre har som nevnt ansvar for den daglige driften, hvor hovedvekten går ut på å forberede de ukentlige møtene. Disse møtene holdes på samme tid hver uke, hvor styret holder en presentasjon med den siste ukens hendelser i makrobildet i tillegg til oppdatering av porteføljen. Med jevne mellomrom presenteres det også kjøps- og salgskandidater, dersom noen ønsker å bidra med dette. Det mest vanlige er at hver person har én andel, noe som gir rett til én stemme når det skal stemmes over kjøp eller salg av aksjer.

HA Invest sin investeringsstrategi skal fortrinnsvis være langsiktig med hovedvekt på solide selskaper på Oslo Børs’ hovedliste. Det strategiske målet er å oppnå en portefølje med bedre avkastning enn OSEBX på lang sikt. Unge Aksjonærer tok en prat med avtroppende foreningsleder, Henrik Gundersen, for å høre i hvilken grad dette målet oppnås:

”Vi erkjenner at det vil være kortsiktige perioder med både bedre og dårligere avkastning enn OSEBX. For å minimere risikoen for at enkeltselskaper skaper større avvikelser i porteføljens verdi, har HA-Invest som mål at porteføljen til en hver tid skal være bredt diversifisert. Kjøps- og salgskandidater blir først og fremst vurdert på bakgrunn av en fundamental analyse. Dette komplementeres ofte med nyheter om eller endringer i det eksterne og interne miljøet til den aktuelle kandidaten, hvorpå en eventuell transaksjon blir diskutert og stemt over blant møtedeltakerne”.

Formålet til HA-Invest er å fremme kunnskap om og forståelsen for aksjemarkedets funksjon og virkemåte. Det er ikke et krav at de som deltar i de ukentlige møtene er andelshavere, på den måten sikres det at mange nysgjerrige kan ta turen innom dersom de ønsker å lære noe. Dette er noe foreningsleder Gundersen også legger vekt på;

”Det er klart vi ønsker å få med så mange som mulig, både hva gjelder kjønn og studieretning. Vi ønsker å ha en åpen dialog hvor det ikke er noen dumme spørsmål, slik at vi kan lære av hverandre uavhengig av årsklasse og kjennskap til aksjemarkedet. På den måten har vi stor takhøyde, og det er en lett og ledig stemning på møtene. Det er kun når det stemmes over kjøp eller salg at kravet er at man er andelshaver.”

Skjermbilde 2013-06-07 kl. 15.59.01Det er stor oppslutning på hvert eneste møte, riktignok med noe lavere aktivitet i de verste eksamensperiodene. Likevel er det slik at det er et fåtall av ukene året gjennom hvor det ikke avholdes møte. Eksamensperioden ved CBS er ikke som den klassiske man ser i Norge, hvor eksamen kommer i en klynge frem mot jul og sommeren. I København kommer de stort sett som perler på en snor hele året igjennom, men likevel er det kun i perioden rett etter nyttår og de siste to ukene frem mot sommeren, når det virkelig står på som verst, at møter eventuelt avlyses. Dette sikrer en viss kontinuitet og god oppfølging av porteføljen.

Kanskje mest spennende av alt er den årlige studieturen til Oslo hvor man får muligheten til å besøke store norske selskaper notert på Oslo Børs. Andelshaver, Eirik Wabø Arnesen, bekrefter dette;

”På studieturen blir vi mottatt veldig seriøst, og for selskapene er det nok også en unik mulighet til å nå ut til en gruppe med interesserte og engasjerte studenter. Dermed får de også markedsført seg selv som arbeidsplass. Vi får en presentasjon som handler om selskapets drift og framtidsutsikter, og eventuelt et annet tema som vi selv har ønsket. Det legges opp til dialog som byr på en sjelden muligheten for å stille løpende spørsmål til erfarne personer i bransjen. I år besøkte vi blant annet Arctic Securities, NBIM, Orkla og Höegh LNG. Studieturen er en unik mulighet til å få litt innsikt, og er veldig motiverende når man vender nesen tilbake til København for å jobbe videre.”

HA-Invest er et eksempel på en forening som pr. dags dato er svært suksessfullt drevet som andelslag. Oppmøtet er som nevnt stort hver eneste uke, hvor erfaringer og meninger deles. HA-Invest er således et godt eksempel på hvordan man driver en vellykket forening i en ellers hektisk skolehverdag, bestående av både eksamenslesing, oppgaveskriving og studiejobb. Den seneste avlagte regnskapsperiode hadde HA-Invest en avkastning på 32,87% , hvilket er en meravkastning på 10,44% i forhold til Oslo Børs (OSEBX).

Erfaringene man drar med seg fra foreninger som dette er også noe som kommer til nytte andre steder. Eirik Wabø forteller videre at interessen for å delta i Unge Aksjonærer og e24.no’s Aksje-NM virkelig har satt fart, og at de ukentlige møtene til HA-Invest er noe av det som har fått han til å delta i konkurransen. Før han setter kursen tilbake til lesesalen avslutter Wabø Arnesen med å si at;

”I HA-Invest er det studenter fra alle trinn og det gjør det til et lærerikt forum. Det er alltid noen som kan mer enn deg, eller som har en annen innfallsvinkel eller mening om en case. For min del har interessen økt betraktelig. Konkurransen er den første vi deltar i, og det er spennende når vi er flere som deler ansvaret for porteføljen. Lagsport er jo alltid mer lidenskapelig.”

Ha-Invest er på ingen måte alene om å delta med sin studentportefølje i årets Aksje-NM, og kampen har allerede begynt å tilspisse seg. Etter de tre første ukene er det særdeles tett i toppen, både blant private investorer og skolelagene. Det er ikke for sent å melde seg på, enten du ønsker å delta som privatperson eller som del av et skolelag.

Sitter DU med et ønske om å starte et andelslag ved ditt universitet og lurer på hvordan du best kommer i gang? Ta kontakt med Ole Martin Braaten eller en av de andre i styret til Unge Aksjonærer, og vi hjelper deg mer enn gjerne med hvordan du kommer i kontakt med de rette menneskene som kan gi gode råd på veien.

AksjeNM2Ikke glem at du og dine venner kan måle muskler med de mer enn 15.000 som hittil har registrert seg i kampen om å bli Norges neste aksjekonge. Alle deltakere får investere 100.000 fiktive kroner etter å ha registrert seg via e24.no sine sider. Det er lett å komme i gang, og i løpet av få minutter er du registrert i kampen mot alle andre. Siste konkurransedag er 28. juni og vinneren av hovedkonkurransen stikker av med en pengepremie på 50.000 kr. I tillegg er det ukeskonkurranser, hvor deltakeren med størst vekst i beholdningen hver uke premieres med en kaffemaskin fra Nespresso. For mer informasjon om konkurranseregler og liknende, besøk Unge Aksjonærer sin hjemmeside via nedenstående link:

http://www.ungeaksjonaerer.no/aksjenm-2013/

Om forfatteren

Nylig fullført en Bsc in Economics and Business Administration på Copenhagen Business School (CBS). Starter på Cand.merc. Finance and Accounting på CBS høsten 2014. Investerer aktivt i aksjer, med størst interesse for selskaper notert på Oslo Børs.

Kommenter