Etter noen uker med svak uttelling, styrker BI Nydalen porteføljen med over 12 prosent på en uke.

BI Nydelen er et studentlag underordnet studentforeningen Børsgruppen Aktie fra Handelshøyskolen BI og har stilt med lag i konkurransen i flere år. Laget ledes av Salman Alam, som går første året på siviløkonomistudiet og har med seg Qadeer Ahmed Awan, Audun Astrup Bakke, Fabian Andsem Harang og Mads Kirkebirkeland.

Kortsiktig strategi

For å få utbytte av volatiliteten i dagens marked, satser laget på kortsiktige strategier. – Den
kortsiktige strategien tar utgangspunkt i å utnytte eventuelle svingninger i enkeltselskaper og OBX-
indeksen som følge av et positivt eller negativt makroøkonomisk sentiment, forteller laglederen
Qadeer Ahmed Awan til Unge Aksjonærer. Laget bruker ikke noen konkrete analytiske metoder, men
prøver å plukke de riktige aksjene i forhold til psykologien i markedet.

Tror på ny stimuluspakke

- Gjeldskrisen er en intrikat utfordring for den globale økonomien. Grekerne har foreslått en rekke
innstramningstiltak og endringer i rammeverk, for å forsøke å redusere underskuddet mest mulig og
trygge kreditorer, EU og investorer verden over. Merkel og Sarkozy har gjentatte ganger betrygget
Hellas sin posisjon i EU-samarbeidet, og vil mest sannsynlig forsøke alt de kan for at gjeldskrisen
ikke skal forverre seg, da dette vil ha store ringvirkninger for resten av EU og valutaunionen og kan
medføre store tap og merkostnader for involverte parter. Med bakgrunn i dette tror vi at Hellas vil
få innvilget en ytterligere stimulanspakke av EU den 8. oktober, men om dette vil føre til noe endelig
løsning på problemet og betrygge aktørene i finansmarkedene er vanskelig å forutse. Vi må også vri
blikket til situasjonen over dammen, der USA kan stå ovenfor en ny resesjon og virkelig få bjørnen til
å brøle, repliserer laglederen om spørsmål om gjeldskrisen i Europa.

Handler derivater

Studentlaget trapper ned investeringene i påvente av investorenes reaksjon rundt gjeldsløsningen
som skal ligge klar over helgen. – Per fredag har vi DNB NOR OBX Derivat BULL i porteføljen, men en
nedtrapping i denne posisjonen har blitt iverksatt og vi satser på å være ute av posisjonen i løpet av
dagen og resten av porteføljens verdi er i kontanter. Investeringsrasjonale for denne posisjonen var
at europeiske bankaksjer har drevet oppgangen denne uken, og dette har også blitt reflektert i DnB
NOR sin kursutvikling. Grunnen til den defensive porteføljen og den store kontantbeholdningen er
et resultat av den store usikkerheten i makroøkonomien og i løpet av helgen blir Hellas sin skjebne
bestemt, noe som gjør at vi ikke har lyst til å sitte med eventuelle illikvide posisjoner over helgen.

Aktiv studentgruppe

Det er stor aktivitet i Børsgruppen denne høsten og studentforeningen har ukentlige foredrag fra
ulike aktører i finansmarkedet i Norge for faglig påfyll til gruppens medlemmer og skal blant annet
til London i slutten av oktober for å besøke investeringsbanker. Børsgruppen stiller med mange lag i
2. Divisjon og tilbakemeldingene fra grupens medlemmer er meget positiv og det er stor aktivitet,
forteller lagmedlemmet Qadeer Ahmed Awan avslutningsvis.

Om forfatteren

Jens Petter Skaug går Master i Strategic Management på Handelshøyskolen BI og har en bachelor i finans fra samme skole. Har vært med i foreningen siden 2008 og var styreleder fra 2009-2011. Han har i tillegg sittet i blant annet Shippingutvalget og vært fagansvarlig i Finansgruppen ved BI.

Kommenter