Makrokonkurransen

Makrokonkurransen våren 2013
Unge Aksjonærer vil i år arrangere den tradisjonsrike makrokonkurransen. Makrokonkurransen er den eneste i sitt slag, hvor et stort antall skoler og ulike studieretninger fra hele landet er representert. De beste analysene vil bli vurdert av en fagjury. Premiene er levert av SKAGEN Fondene i form av fondsandeler, henholdsvis 6000, 3000 og 1500 til første andre og tredje plass. Videre får vinneren muligheten til å delta på «Analytiker for en dag» hos et representativt meglerhus/bankkonsern, artikkel i en av Norges største økonomi- og næringslivsavis samt et verdifullt diplom.
Du kan skrive analysen alene eller sammen med inntil to andre studenter (et lag kan med andre ord være på maks 3 studenter). Laget må ha et eget navn. Analysen skal være på maks 1500 ord. Tabeller, grafer og andre illustrasjoner kommer i tillegg. Prioriter kvalitet framfor kvantitet. Du kan velge å skrive analyseoppgave 1 eller 2.
Oppgave 1 går ut på å gi en analyse (forklarende vurdering) av de mest sentrale forhold som påvirker den økonomiske utviklingen. Du skal se på hvordan disse forholdene har utviklet seg den siste tiden og hvilken retning du mener den økonomiske utviklingen vil ta for resten av 2013 basert på de vurderinger du har gjort. Denne oppgaven skal være knyttet til utviklingen i ett av følgende geografiske områder: Norge, Norden, EU, USA, Fremvoksende markeder (bl.a. Kina, Brasil, India, Russland), Kina alene, Globalt (det vil si den økonomiske utvikling i verden generelt).
Oppgave 2 går ut på å gi en analyse av et sentralt samfunnsøkonomisk forhold. Du skal gi en beskrivelse av utviklingen de siste par årene, hvordan dagens situasjon er og hva du forventer vil skje i tiden fremover. Forhold det kan være naturlig å skrive om, kan være: renteutvikling, arbeidsledighet, oljepris, boligpriser, finanskrisen, statsgjeldkrisen, eurosonen etc.
Frist for innlevering vil være den 15. mai 23:59 | Bidrag sendes til makrokonkurranse@gmail.com
Lykke til!