Skjermbilde 2013-11-13 kl. 17.00.31

 

Overskriftene i begynnelsen av oktober var for det meste påvirket av gjeldsproblemene i USA, og tilhørende shut-down i den offentlige sektor. De kom omsider frem til en løsning, og problemene er nå utsatt til nyåret. Oktober har videre vært preget av kvartalsrapporteringen med enkeltaksjer i sentrum med et sterkt totalmarkedet i ryggen. Mye tydet på et lite overheng av optimisme da flere selskaper slo estimatene, og alikevel måtte ta til takke med fallende kurser, men flere overrasket også sterkt på oppsiden.

Med en litt ruglede start nådde Oslo Børs ”all time high”, hvor forrige rekord var fra 19. Juli 2007 da hovedindeksen endte på 524,37. Oslo Børs har til nå steget sammenhengende i to og en halv uke mye drevet av noen få selskaper. Peter Warren nevnte i et blogginnlegg at mye av økning i OBX-indeksen på nesten 20% i år (som består av de 25 største selskapene på Oslo Børs) kun kom fra 6 av 25 selskaper. Disse var: DNB, Storebrand, Gjensidige, Marine Harvest, Telenor og Seadrill. Uten disse selskapene ville indeksen bare ha steget 2-3%.

FED
Onsdag 30. oktober holdt FED rentemøte, hvor de som forventet kom frem til å ikke bremse ned obligasjonskjøpene (programmet for kvantitative lettelser) enda. FED hadde ikke sett gode nok tegn i økonomien eller arbeidsmarkedet. Nedbremsingen er utsatt til et uvisst tidspunkt, men det forventes å skje i mars neste år.

Mange har i de siste vært kritiske til at FED ikke stopper stimulien. Laurence Fink, CEO i Blackrock var blant annet ute og sa at FED burde bremse obligasjonskjøpene, fordi han mente at aksjemarkedet var blitt overopphetet.

Norges Bank
24. oktober holdt Norges Bank rentemøter der de besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Begrunnelsen var ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen at prisveksten i september var lavere enn ventet, samtidig som kronen hadde svekket seg. Ellers var den økonomiske utviklingen ute og hjemme som ventet.

Nobels økonomipris
I oktober ble også nobels økonomipris for 2013 delt ut til Eugene Fama, Lars Peter Hansen og Robert Schiller, for deres forskning rundt prissetting av aktiva (f.eks. verdipapirer). Deres forskning er ikke henholdsvis ny, men har med nobels økonomipris fått et større løft ut i det offentlige. Forskningen som viser i røffe trekk at det er vanskelig å forutse verdien av et aktiva på kort sikt, men hvordan utviklingsbanen av aktivaenes pris kan forutsees på lang sikt. Den viser også viktigheten av nøkkeltall som B/M (book to market) og P/E (price/earnings) sammen med kapitalverdimodellen (CAPM) som verktøy i jobb med ”asset pricing”. Forskningen har vært grobunn for mange andre gjennombrudd i økonomifaget på global basis, både med hensyn på risiko generelt og investorers holdning til den.

Boligprisene i Norge
Ferske tall fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) viser at boligprisene i Norge falt 1,5%. Den sesongjusterte prisnedgangen er på 0,8 prosent. Prisveksten de siste 12 måneder er 1,3 prosent. Det er ti år siden sist at prisutviklingen i boligmarkedet på en slik 12-månders basis var så lav, gitt at man ser bort fra Finanskrisen i 2008 og 2009.

Leder i EFF, Christian Dreyer sier til E24 at ”Vi er inne i en priskorreksjon, og det kan vedvare. Boligprisene er på vei ned og det har de vært en stund. Vi har lavere boligpriser nå enn vi hadde i januar i år”. Han tror også at vi kan få en samlet prisnedgang for 2013. Bakgrunnen til dette er at november og desember normalt sett er måneder med prisnedgang, dermed er det lite som tyder på at markedet er på vei opp. En av årsakene er strengere kapitalkrav fra bankene. Videre mener ulike eiendomsmeglere at psykologien i markedet har endret seg. Stadig flere velger å selge før de kjøper boliger. På landsbasis er snittprisen for 2013 opp 5,4 prosent sammenlignet med snittprisen for hele 2012.

 

Boligpriser

 

Boligprisene var i 3. kvartal 2,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor. I løpet av denne perioden hadde småhus den sterkeste prisøkningen med 3,2 prosent. For eneboliger og blokkleiligheter har prisene siden 3. kvartal i fjor økt med henholdsvis 2,9 og 2,8 prosent.

I oktober måned kom også de nye arbeidsledighetstallene fra NAV som viser en økning i ledigheten for fjerde måned på rad. Høyere arbeidsledighet og lavere boligpriser legger en demper på privat forbruk, som igjen er med på å svekke den økonomiske veksten.

Månedens utvalgte aksjer

REC
REC ble som nevnt i forrige nyhetsbrev splittet opp (REC Silicon og REC Solar), og REC Solar ble notert på Oslo Børs nå i slutten av oktober. Mottakelsen har vært bra, og de har allerede steget opp mot 30% på en uke. I avisene har det både vært kritikk og ros av storaksjonærene som Spetalen og Ulltveit-Moe. De ble først kritisert for at tegningsrettene til REC Solar ikke var omsetlige, noe som gav de overnevnte en gavepakke da flere ikke valgte å tegne. Samtidig ble de også rost for å ta en stor risiko når REC var på vei mot konkurs, og at småaksjonærer dermed kan takke dem for den store oppgangen i REC i år. På tampen av forrige uke valgte også Spetalen og selge seg ut av REC Silicon og kjøpe tilsvarende i REC Solar, mens Ulltveit-Moe gjorde det motsatte. Spetalen har altså troen på REC Solar, og Ulltveit-Moe satser på REC Silicon. Hvem får rett (om noen)?

Western Bulk
På samme dag som REC Solar ble nortet, ble også Western Bulk notert på Oslo Børs. Det ble knyttet litt spenning rundt børsnoteringen til selskapet, blant annet grunnet tørrbulkrater i fritt fall og at Klaveness Bulk ikke klarte å samle nok penger til en børsnotering. Det gikk til slutt, dog med noen småproblemer. Western Bulk startet under emisjonskursen på 12 kr, men sluttet 14% opp i enden av oktober.

DNB
DNB leverte den 24. oktober et resultat på 4,881 milliarder kroner tredje kvartal. Dette var DNB sitt beste resultat gjennom tidene, og bidro til at DNB nådde rekordhøye 124,70 kroner pr aksje, før den endte på 102,80 kroner ved dagsslutt. Mot slutten av oktober nådde kursen enda en toppnotering. Denne gangen til 106,80 norske kroner per aksje. Denne sterke prestasjonen av DNB bidro, som nevnt, til OSEBX sin toppnotering i oktober.

Grunnet krav om høyere egenkapital har DNB det siste året bygget opp egenkapitalen med omtrent 200 millioner i uken. Dette er for å gjøre Norske banker mer robuste, og rustet til å tåle utfordringer som måtte komme. DNB har dermed økt egenkapitalen sin fra 10 prosent i 3. kvartal 2012 til 11 prosent i 3. kvartal 2013.

Statoil
Er det et selskap som leverer stabilt,så er det Statoil. Statoil leverte i tredje kvartal 2013 et overskudd før skatt på 39,3 milliarder kroner, litt lavere enn resultatet til samme tid i fjor. De har i år solgt unna en rekke eiendeler, og har redusert gjeldsgraden fra 21 til 17 prosent.

Selskapet har i det siste hatt et stadig sterkere fokus på internasjonal produksjon. Hele fire av ti fat ble i perioden produsert i utlandet. Statoil har planer om å fullføre 60 letebrønner i 2013, og har store forhåpninger til et meget lovende funn i Flemish Pass-bassenget utemfor kysten av Canada.

 

Om forfatteren

Student ved Cophenhagen Business School og har en genuin interesse for finans.

Kommenter