Om Aksjekonkurransen

Studenter på Børs er en konkurranse i aksjehandel for studentlag fra universiteter og høyskoler i hele Norge. Konkurransen arrangeres i samarbeid med AksjeNorge og Finansavisen og går normalt over 12 uker i hvert vår- og høstsemester.

Hvert lag bestående av minst fire medlemmer får 1 000 000 NOK i fiktive penger å investere i aksjer på Oslo Børs. Det er lagt begrensinger på vekting i porteføljen, slik at fokus blir på valg av aksjer basert på analyse – stock-picking – fremfor å ta overdreven risiko for kortsiktig gevinst. På denne måten bidrar konkurransen til å gi studenter praktisk erfaring med aksjehandel og et mer realistisk bilde av risikotagning.

Lagene er er organisert i tre divisjoner – Eliteserien, AksjeNorge-ligaen og 2. divisjon. Dette sørger for mer kontinuitet i lagene, samt at det gjør at lagene i de to øverste divisjonene får disinsentiver til å ta stor risiko i form av at de rykker ned hvis de er blant de dårligste lagene i sin divisjon.

Det helt sentrale i Studenter på Børs er å gi studenter praktisk erfaring med aksjehandel og økt innsikt i aksjemarkedet.