Premier

Førstepremie: «Finansanalytiker for en dag» i et av Norges ledende finanshus.

De tre beste analysene får fondsandeler i SKAGEN fondene.

Fondsandeler i SKAGEN-fondene:

1. Premie 6000 kr

2. Premie 3000 kr

3. Premie 1500 kr

Norske finansanalytikeres forening (NFF) er en stor bidragsyter til å finne jurye til Analysekonkurransen, organisere «Finansanalytiker for en dag» og Analysekurset.