Samarbeidspartnere

AksjeNorge er en av Unge Aksjonærers hovedsamarbeidspartnere. Stiftelsen er ikke-kommersiell, og etablert i 1993 med følgende formål: AksjeNorge skal bidra til å øke publikums kunnskap om og innsikt i hva aksjer er, hvordan aksjemarkedet fungerer og på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og/eller aksjefond.

AksjeNorge er opptatt av at befolkningen skal ha kunnskap om og interesse for på hvilken måte aksjemarkedet og næringslivet bidrar til verdiskaping i samfunnet. Gjennom eierskap i næringslivet skapes en større nærhet til den enkelte bedrift og en økt interesse for hvordan den enkelte bedrift bidrar til verdiskaping. Et aktivt privat eierskap i norske bedrifter er den beste forutsetning for at vi har et verdiskapende næringsliv til glede for den enkelte eier og for samfunnet som helhet.

AksjeNorge ble stiftet i 1993 av en rekke børsnoterte selskaper, LO, NHO, Oslo Børs, Rederiforbundet, VPS, Gjensdige, KLP, Statoil og flere forvaltningsselskaper og meglerhus.

AksjeNorge er ikke en interesseorganisasjon og fremmer ikke særinteressene til noen enkelt organisasjon, noe selskap eller noen grupper av aksjonærer eller andelseiere. AksjeNorge tar ikke stilling til konflikter mellom selskaper, mellom et selskap og dets aksjonærer, mellom selskap eller næringslivet og det offentlige/staten. I den offentlige debatt vil AksjeNorge kun ta prinsipielle standpunkt hvor spørsmål vedrørende AksjeNorges grunnleggende formål er gjenstand for diskusjon. På den annen side vil AksjeNorge gjennom egne initiativ kunne være en pådriver for at vi i Norge har de beste rammebetingelser som bidrar til økt privat direkte og indirekte sparing i norsk næringsliv.

AksjeNorge legger meget stor vekt på direkte kontakt med sine målgrupper:

Samtidig med at AksjeNorge arbeider for å øke stoffmengden om aksjer og aksjemarkedet i videregående skole og på universitet og høyskoler, driver vi med et aktivt undervisningsopplegg.

Samtidig med at AksjeNorge arbeider for at aksjemarkedets direkte og indirekte aktører på sine måter skal bidra til vårt formål, arbeider vi direkte med foredrag, presentasjoner, informasjonsmateriell og serviceaktiviteter.

Samtidig med at vi stimulerer til økt fokus på aksjer – og aksjemarkedsrelatert informasjon i norske presse og media, bidrar vi med statistikk, undersøkelser og kommentarer i presse og media.

Samtidig med at AksjeNorge stimulerer alle aktører i aksjemarkedet til å bedre sin informasjon og kommunikasjon overfor investorer, potensielle sparere og publikum generelt, utvikler vi selv et kompetansesenter for våre målgrupper og for våre, i bred forstand – samarbeidspartnere.

Kilde: http://www.aksjenorge.no/

Kontaktinfo:
Telefon: 24 11 78 60 / 90 89 28 91
Fax: 24 11 78 61
E-post: info@aksjenorge.no