Ukens studentlag fokuserer på makrobildet generelt og selskapsnyheter spesielt – dette førte i forrige uke til at studentlaget fra Ås ble ukens vinner.

Mens gjeldsuroen herjer i eurosonen sitter studentene i Norkse Markets fra UMB og analyserer tekniske trender på selskapsnivå for å sikre seg gevinster i det turbulente aksjemarkedet.

- Vi leser nyheter hver dag og prøver så godt det lar seg gjøre og være oppdatert på hva som skjer i verden. Ut ifra dette og bransjeinformasjon prøver vi og danne et fundamentalt makrobilde. Når det kommer til “stock picking” innenfor sektorer benytter vi også teknisk analyse for å finne selskaper som har gjort det godt over en lengre periode. I vår verden står man langt sterkere når de fundamentale forholdene sees i sammenheng med teknisk analyse da trendene også fanger opp intensiteten og psykologien i markedet, forteller laglederen Petter Kongslie til Unge Aksjonærer. Med seg på laget har han Eirik Rørstad Eisenträger og Kenneth Gruner Johansen som alle studerer økonomi ved universitet i Ås.

Laget trekker samtidig frem deres tre viktigste strategier for hva som er viktig å følge med på; makroøkonomisk utvikling, bransjetrender og selskapenes ledelse og posisjon. – I tillegg har vi et godt øye til pengestrømmene. Likviditeten, det vil si tilgjengelige kontanter for kjøp av finansielle instrumenter, mener vi er selve drivkraften i markedene, forteller studentene.

Porteføljen

Grunnen til at laget gjorde det så bra forrige uke var blant annet deres shortposisjon i REC, hvor styret i vedtok å stenge ned tre fabrikker i Norge 25. oktober.

- Vi valgte å gå short i REC i god tid før tredjekvartalspresentasjonen fordi de allerede i september varslet at dette kunne bli utfallet dersom markedet ikke tok seg opp noe vi fulgte nøye med på. REC er også avhengig av å bli subsidiert av staten. Og er det en ting vi ikke kan stole på er det nettopp politikerne. I tillegg hadde vi shortposisjon i både DnB og Storebrand som følge av usikkerheten knyttet til gjeldsproblemene i Europa. Noe som ga godt utslag på porteføljen som følge av den store volatiliteten som vi hadde i markedet i oktober, sier en smilende lagleder.

Løsning på gjeldskrisen

Etter at en ny statsminister var på plass i Hellas forrige uke, tror de ambisiøse studentene at de kanskje har løsningen på å få Hellas ut av gjeldsproblemene og trekker frem eksempler om hvordan Island har klart å få bukt med sine økonomiske problemer.

- Jeg vil bare kaste et blikk over til vulkanøya. På Island tiner økonomien etter å ha vært fastfryst i årevis. Optimismen kribler i den islandske befolkningen og en nylig OECD-rapport viser at etter tidenes bankkollaps i 2008 har sagaøya klart å redusere et statsbudsjettunderskudd på 10 prosent av BNP i 2009 til 3 prosent i 2011. Overskudd på statsbudsjettet og økonomisk vekst forventes allerede i 2013. Hvordan? Jo, gå tilbake og drive med det man kan. Fisk og turisme, forteller en bestemt leder til Unge Aksjonærer og legger til at dette kanskje er en mulighet til som kan redde Hellas fra konkurs.

Om forfatteren

Jens Petter Skaug går Master i Strategic Management på Handelshøyskolen BI og har en bachelor i finans fra samme skole. Har vært med i foreningen siden 2008 og var styreleder fra 2009-2011. Han har i tillegg sittet i blant annet Shippingutvalget og vært fagansvarlig i Finansgruppen ved BI.

Kommenter