Unge Aksjonærer har nå fått egen profil på xtrainvestor.no 

Xtrainvestor.no er en nettside for personer med stor interesse for finans. På siden kan man diskutere selskaper, makroforhold, og investerings-ideer. Dette er en utrolig bra mulighet for studenter å lære mer, og et bra sted å få oversikt over hva som beveger seg i finansverdenen.

Hva er Xtrainvestor?

Xtrainvestor.com – det pålitelige investor communitiet – gratis for privatmedlemmer. XtraInvestor (XI) tilbyr funksjonalitet langt utover de tradisjonelle forum for investorer som ellers finnes. Våre medlemmer benytter kun sitt virkelige navn. Dette medfører at informasjonen blir mer pålitelig, tonen blir vennligere og man unngår all spam/bløff/desinformasjon som ellers florerer på nettsteder for investorer.

Medlemmene kan finne, følge og diskutere med investorer via grupper, statusoppdateringer, direkte meldinger samt delta i vår svært populære trading chat rom der det gjerne er inntil 100 medlemmer samtidig innlogget under børsens åpningstider – kort sagt funksjonalitet man kjenner igjen fra Facebook/Twitter. Studentklubber/aksjeklubber kan enkelt gjøre bruk av lukkede (private) grupper der gruppestarter bestemmer hvem som kan delta og hvor vedlegg kan benyttes i alle innlegg. Ingern som ikke er godkjent kan da lese innlegg i denne gruppen.

XI communitiet er dreid mot ideutveksling og samarbeid for å få en best mulig forståelse for risiko og avkastningsmuligheter i ulike case. Her kan alle medlemmer påpeke risk/reward momenter uten at man blir æreskjelt – vårt krav om bruk av virkelig navn gjør også disse innspillene mer redelige og troverdige enn på anonyme nettsteder. Spørsmål fra ‘noviser’ blir alltid besvart på en hyggelig måte, likeså kan man opprette nye grupper og be om assistanse til å vurdere et case. Vi vet at mange meglerhus har ansatte som medlemmer – aktivitet på XI er også en meget god mulighet å kunne vise seg frem til disse med tanke på fremtidig jobb.

For raskest tilgang anbefales at man melder seg inn via sitt passord på Facebook eller LinkedIn. Alle medlemmer av Unge Aksjonærer er hjertelig velkommen.

Om forfatteren

Fabian er 23 år og går første året finans på BI. Utrolig glad i å lese bøker om finans, og særlig interesse for makroøkonomi og markedspsykologi.

Kommenter