Etter to tidligere forsøk innkasserte masterstuderende Andreas Olsen, fra Strathclyde Business School, seieren i Unge Aksjonærers analytikerkonkurranse. Fairstar er, i følge prognosene, stjernen i aksjeuniverset.

Unge Aksjonærer avsluttet nettopp sin analysekonkurranse, hvor alle norske studenter i inn- og utland var invitert til deltakelse. Kandidatene kunne skrive en aksjevurdering om et valgfritt selskap notert på Oslo Børs og åtte bidrag ble videresendt til en jury bestående av analysesjefene Samir Bendriss i Pareto og Bengt Jonassen i RS Platou Markets samt Einar Strømstad i First og Henrik Schultz i Argo. Proffene graderte deltakerne og alle i panelet, med unntak av Schultz, plasserte Andreas Olsens bidrag av oljeserviceselskapet Fairstar øverst.

-Gjennom analysearbeidet lærer man å kommunisere et komplekst budskap til markedet. Underveis i prosessen var tilbakemeldingen fra profesjonelle analytikere uvurderlig og læringseffekten sterk da man fikk muligheten til å anvende teori fra forelesningene i praksis. Det er få andre måter for slik interaksjon for uerfarne, mener den tidligere BI-studenten.

Vant BlackBerry

Vinneren har deltatt i to tidligere runder av konkurransen; i 2008 og 2009, hvor han havnet på andre plass – til tross for at blant annet Kristian Tunaal, Trym Riksen og Stig Myrseth favoriserte hans vurderinger. I denne omgang peker Bendriss på at vinneranalysen av Fairstar adresserer viktige momenter: fokus på anbefaling og triggere, samt nøkkeltall, verdsettelse og prising mot konkurrenter.

- Kandidaten tar for seg finansieringssituasjonen til selskapet, noe som er viktig. Det er også en gjennomgang på tilbud og etterspørsel i markedet selskapet opererer i, samt en gjennomgang av risikofaktorer. Analysen har en ryddig struktur, og ser profesjonell ut, orienterer analyseoverhodet i Pareto.

Bendriss savnet dog litt mer fokus på kontantstrømmen, samt hvordan endringer i dagrater påvirker verdsettelsen og finansieringssituasjonen. Da analysen ble skrevet argumenterte analytiker for at selskapet var en klar doblingskandidat.

- Det var vanskelig å velge selskap å analysere, men etter å ha satt meg inn i oljeservicesektoren i tidligere runder, valgte jeg å bygge videre på denne kunnskapen. Noe som fanget interessen med Fairstar var at det var et av børsens minste selskaper på det tidspunktet og knapt noen analysedekning. I tillegg er Fairstar noe enklere å verdsette med sine to skip, enn large caps med flere drivere og mer kompleks struktur, forteller Olsen.

Etter å ha rettet opp i svakheter fra tidligere runder og benyttet tilbakemeldingene for det de var verdt, innkasserte Olsen endelig en etterlengtet seier, og ble således belønnet med en Blackberry fra Trigcom. Han studerer for tiden på Strathclyde Business School i Skottland, i likhet med fjorårets vinner, hvor han fullfører mastergraden i finans denne våren.

Savnet aksjefokus

Med Oslo Børs som utgangspunkt dominerte naturlig nok oljerelaterte bidrag, med blant annet Fred. Olsen Energy, Deep Sea Supply og Acergy i tet. Paretos Bendriss påpeker hva som bør forbedres i neste omgang.

-Fokus bør ligge mer på prising, inntjening, momentum og triggere. Det var ofte manglende belysning av investeringscaset. Enkelte viste en bra aksjestory, men manglet tallgrunnlag. Andre hadde tallgrunnlag, men manglet et godt investeringscase. Det blir tynt dersom man hovedsakelig fokuserer på hva selskapet driver med, melder Bendriss.

Han opplyser videre at en aksjeanalyse handler om å underbygge hvorvidt en aksje skal opp eller ned i verdi.

- Et tips er å huske at et bra selskap kan være for dyrt priset, og et dårlig selskap for billig. Det holder derfor ikke å snakke om hvor bra et selskap er eller har vært, slik mange gjør. Videre er en god analytiker proaktiv og ikke reaktiv; en god analytiker identifiserer hvilke temaer og vinklinger som markedet vil fokusere på fremover, og hva det vil bety for prisingen. En reaktiv analytiker tar for seg temaene etter at de har inntruffet, og det adderer ofte lite verdi for investorer, advarer Bendriss.

Om forfatteren

Ann Jessica Lien var daglig leder for foreningsåret 2008. Satte deltakerrekorder, startet utviklingen, samt overgang til ny konkurranseplattform, og fikk på plass finansiering av ny webside i sin periode som formann. Initierte i tillegg omstrukturering, oppstart av analysekonkurransen samt navnebytte til Unge Aksjonærer.

Kommenter